Sökning: "social sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 4117 uppsatser innehållade orden social sustainability.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 3. 3. Påverkar socialt ansvarstagande den finansiella prestationen? : En studie om svenska små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Khan; Torab Ramtin; [2023]
  Nyckelord :Corporate financial performance; Corporate social responsibility; small and mid-size enterprise; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q; Företags finansiell prestation; Företags samhällsansvar; små och medelstora företag; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige är ett av de mest hållbarhets medvetna länderna i världen (Robecosam, 2021) med ett stort antal företag som prioriterar och rapporterar CSR-aktiviteter. Med det i åtanke är CSR ett växande intressant ämne vilket är ett omdiskuterat inom akademisk forskning, framförallt vilken effekt den har för företag som implementerar det. LÄS MER

 4. 4. Hållbara investeringsstrategier : Huvudregel eller undantag bland svenska fondbolag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Herrlin; Adam Wikman; [2023]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investment strategies; screening; engagement; funds; sustainability; Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investeringsstrategier; screening; engagemang; fonder; hållbarhet;

  Sammanfattning : I dagsläget står vår omvärld inför flertal utmaningar utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. En effekt av detta är att efterfrågan av hållbara investeringsalternativ har ökat hos privatpersoner. LÄS MER

 5. 5. #1ed760: How green is Spotify? The importance of reporting for democratic and sustainable digitalisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Francesca Fitzgerald; [2023]
  Nyckelord :Sustainability Science; participatory democracy; delay discourse; climate change; data centres; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internet services can aid steps towards sustainability, but can also be a means of exploitation and power-ownership. Data centres are an intrinsic part of this system, but reporting regulations do not require full disclosure on them. This paper takes the position that incomplete or misleading reporting is a form of delay discourse. LÄS MER