Sökning: "Familj"

Visar resultat 1 - 5 av 3408 uppsatser innehållade ordet Familj.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA BARN I PALLIATIVT SKEDE En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Lord; Sofia Rosendahl; [2023-03-22]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i palliativt skede ingår i en betydande andel sjuksköterskors dagliga arbete. Barns behov inom den palliativa vården skiljer sig från vuxnas vilket därmed gör att vården ser olika ut. LÄS MER

 2. 2. Som att vara ständigt ny på jobbet - En studie om gränslöst arbete och balans mellan arbete och privatliv för managementkonsulter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Georén; [2023-02-09]
  Nyckelord :Balans; familj; gränser; gränslöst arbete; konsult; managementkonsult; psykiska krav; mentala föreställningar; normer; ny på jobbet; work-life balance;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur gränser och balans mellan arbete och privatliv ser ut för managementkonsulter som har barn under 18 år. Teori: Teoretiska ramverk som använts är Work-life balance och Gränslöst arbete. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 4. 4. Vuxnas upplevelse av att leva med stomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktor Augier; Vildior Vabö; [2023]
  Nyckelord :Stoma; Experiences; Everyday life; Self-care; Complications; Sexual Health; Stomi; Upplevelser; Vardag; Egenvård; Komplikationer; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund En stomi är en kirurgisk åtgärd som innebär att tarmen förs ut och anläggs utanpå buken. Detta ändrar tarmfunktion och medför att elimination sker genom tarmutskottet i buken. Information och god omvårdnad är grundpelare för att kunna anpassa sig till den nya verkligheten. LÄS MER

 5. 5. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER