Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. Beslut om upphörande av vård enligt 21 § LVU : En analys ur ett barnrättsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Rolf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Financing a Sustainable Firm: Insights from the Oatly IPO

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Dennis Russek; Rolf Bräu; [2022]
  Nyckelord :Oatly; IPO; Corporate Finance; Sustainability; Sustainable Finance;

  Sammanfattning : In this thesis, we analyse Oatly's decision to conduct an IPO to raise long-term financing. We note that Oatly was not able to meet high customer demand for its products due to significant production capacity constraints and hence needed to decide on how to finance its growth ambitions. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation av tvångsmedel : Varför får polisen kritik om bristande dokumentation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Christer Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Straffprocessuella tvångsmedel; dokumentation; rättegångsbalken; tjänstefel; Riksdagens ombudsmän; JO; autonomi; legalitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag undersökt vad det kan bero på att det uppstår brister i polisens dokumentation av de straffprocessuella tvångsmedlen. Riksdagens ombudsmän, JO, har kritiserat polisen under flera år för att det brister i dokumentationen av ärenden. LÄS MER

 4. 4. Överlev med kollektiv intelligens : En kvalitativ studie om kollektiv intelligens, aktivt lyssnande och balansen mellan frågor och uttalanden i grupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Edvin Rolf; Adrian Runsten; [2022]
  Nyckelord :Kollektiv intelligens; aktivt lyssnande; inquire; advocate; grupper;

  Sammanfattning : We have determined that both active listening and a good balance between inquire/advocate are key factors to increasing a group's performance by increasing its collective intelligence. The degree of a group’s active listening determines how engaged the members are by showing each other that everyone's ideas are equally valuable. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera ramar för ett socialt problem : En intervjustudie om professionellas uppfattningar om UVAS

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Viveka Rolf; Adam Berentsen; [2022]
  Nyckelord :UVAS; Socialkonstruktionism; anspråk; ramar; socialt problem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån en socialkonstruktionistisk ansats förstå hur professionella som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar definierar gruppens problematik. Vidare ämnar uppsatsen att öka kunskapen för vilka riskfaktorer professionella anser föreligga för att bli utan arbete eller studier och vilka arbetssätt samt utvecklingsbehov de identifierar. LÄS MER