Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. Grupparbete nu igen! : Hur divergerar respektive konvergerar lärares och elevers syn på grupparbete i teknikämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rolf Englesson; Thomas Junfors; [2021]
  Nyckelord :Grupparbete; teknikämnet; skola; Sverige; lärare; elever; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie äratt undersöka hur elevers och lärares inställning till grupparbete i ämnet teknik konvergerar och divergerarutifrån sex aspekter. Eleverna som deltagit i studien har vi själva haft kontakt med genom praktik eller arbete och kommer från 6 olika skolor i Småland och Halland. LÄS MER

 2. 2. Post-war fertility change in Finland 1950-2018: Understanding the post-2010 fertility decline in the long-term context of post-war fertility change

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Rolf Lennart Granholm; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Finland has had a steep decline in fertility since 2010, which has yet to show any signs of slowing down. This is highly problematic for a country like Finland which has had well below replacement level fertility over the past five decades. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetares handlingsutrymme i förhållande till metoden Lean

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jaqueline Rolf; Emil Laurin; [2020]
  Nyckelord :Lean; discretion; social work; standardization; professionalism; strategies;

  Sammanfattning : This qualitative essay’s purpose was to interpret the expirience of professional social workers discretion after the implementation of the standardization method Lean. The focus of the study was on: 1) The expirience of changes in discretion from the perspectives of professional social workers and the perspective from managers after Lean implementation; 2) how does the social workers handle the discretionary limits through strategies. LÄS MER

 4. 4. Konsten att förstå sig på sitt eget rollutövande : En kvalitativ studie om arrestantvakters upplevda rollutövning i arresten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Leila Charafi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether arrest guards felt that they had different roles in their jobs at the arrest and how these roles were played out. I conducted five semi-structured interviews where all the participants worked in a town in Kronoberg. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av tidig och intensiv poststroke rehabilitering : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Rolf Nordström; Johannes Hansson; [2020]
  Nyckelord :Early rehabilitation; Stroke; Outcome; Tidig rehabilitering; Stroke; Konsekvenser;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke drabbar över 30000 människor per år i Sverige. Vanliga symptom efter en stroke involverar motoriska problem, spasticitet och mer eller mindre uttalad halvsidesförlamning. Konsensus för rehabilitering är att så tidigt som möjligt utföra rehabilitering med tidig mobilisering och påbörja rörelse- och gångträning. LÄS MER