Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. ”Hela Sveriges Tutta Rolf” : An analysis of a star image in early 1930s Swedish cinema

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jesper Larssson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tutta Rolf’s career. Rolf was one of the greatest stars in 1930s Swedish cinema. She was also a popular stage actress, vaudeville performer and recording artist. Despite her prominence she has been largely neglected in scholarly work. LÄS MER

 4. 4. Chefen och kommunikationsklimatet - en kvalitativ studie med strategiska chefer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Joel Lundin Jönsson; Sofie Rolf; [2018]
  Nyckelord :communication climate; strategic leadership; power; voice and silence; organization;

  Sammanfattning : This study aims at increasing knowledge about top managers' views on the climate of communication in an organizational context. The main question is "How do strategic managers describe the communication climate?" The study also concerns how the managers describe a communicative action that strives for voice and communicative action that strives for silence. LÄS MER

 5. 5. Det fysiska rummets betydelse för samhörighet och identitet hos studenter på Högskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bergenholtz; Hanna Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Offentliga platser; studenter; social sammanhållning; attraktiva mötesplatser; Högskolan i Halmstad;

  Sammanfattning : Högskolan i Halmstad består idag av en uppdelning mellan byggnader och en campusplan har skapats för att bygga om campusområdet med målet att skapa ett campus med mer rörelser på de olika ytorna för att skapa social sammanhållning mellan studenterna. Uppsatsens syfte har varit att skapa sig en förståelse om studenternas uppfattning om de rådande offentliga platserna på Högskolan i Halmstad och deras funktionalitet. LÄS MER