Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. Sustainable urban planning : A comparative analysis on the diffusion of bicycle infrastructure in Utrecht and Stockholm

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Kusch Rolf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Instance Segmentation of Multiclass Litter and Imbalanced Dataset Handling : A Deep Learning Model Comparison

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Rolf Sievert; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Multiclass; Deep learning; Instance segmentation; Object segmentation; Iterative stratification; Mask R-CNN; DetectoRS; Imbalanced dataset; Classification; Detection; Segmentation; Litter; Trash; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificial intelligence; Land-based litter; Computer vision; Maskininlärning; Djupinlärning; Instanssegmentering; Objektsegmentering; Mask R-CNN; DetectoRS; Obalanserat dataset; Klassificering; Detektion; Segmentering; Skräp; TACO; COCO; MMDetection; Multinomial; Cybercom; AI; Artificiell intelligens; Datorseende;

  Sammanfattning : Instance segmentation has a great potential for improving the current state of littering by autonomously detecting and segmenting different categories of litter. With this information, litter could, for example, be geotagged to aid litter pickers or to give precise locational information to unmanned vehicles for autonomous litter collection. LÄS MER

 3. 3. A system in crisis with the worst yet to come: Social security spending in Finland 1980-2018 and some gloomy forecasts for the near-future (2019-2030)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Rolf Lennart Granholm; [2021]
  Nyckelord :social security; population aging; fiscal unsustainability; historical development; future forecasts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Finland’s social security spending has been increasing rapidly over the past four decades, and is expected to continue increasing in the decades to come. The increase has been largely driven by population ageing resulting in increased old-age spending. LÄS MER

 4. 4. Klimat, miljö och informationssystem- Om Green IS applicerbarhet i organisationers miljöhållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Kringstad; Jens Lantz; Mattias Rolf; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Social sammanhållning genom mötesplatser : Offentliga mötesplatsers betydelse för social trivsel och individers känsla av trygghet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Larsson; Moa Teveldal; [2021]
  Nyckelord :Social cohesion; social well-being; security; public meeting places;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to highlight the importance of public meeting places for people's sense of social well-being and security, and thereby social cohesion. The purpose and issues of the thesis have been developed in consultation with Halmstad municipality, with the aim that the study will serve as a basis for the municipality in their urban development project regarding the area Larsfrid and Vilhelmsfält. LÄS MER