Sökning: "Rolf"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 1. Virtuell lantbruksodling med fokus på interaktivitet och immersivitet.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Oscar Stenström; Rolf Eneström; [2023]
  Nyckelord :VR; Data-Serious Games; VR Immersion; Cultivation; VR; Data-Serious Games; VR Immersion; Odling;

  Sammanfattning : Hemmaodling har på sistone sett ett ökat intresse hos flera svenskar, i takt med stigande inflation som lett till en generell oro över att kunna införskaffa råvaror till hemmet. Detta kandidatarbete utforskar användningen av VR som plattform för att utveckla en interaktiv och engagerande guide till odling hos användare som har en begränsad erfarenhet inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Introduktion - den viktiga starten för förskolebarnet : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Moa Nilsson; Moa Rolf; [2023]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsteorin; föräldraaktiv introduktion; introduktion; samverkan; sociokulturell teori; traditionell introduktion; trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig på att undersöka hur förskolepersonal förhåller sig till och arbetar med  introduktionen i förskolan. Studien är en kvalitativa studie som grundar sig i sex stycken semistrukturerade intervjuer, som gjort på olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Does the Use of VR Improve Individuals’ Performance in Sports? : A Scoping Review

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :William Rolf; Carl Holmqvist; [2023]
  Nyckelord :virtual reality; VR; sports; performance; empirical evidence; virtual reality; VR; sport; prestanda; empiriskt bevis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore if the use of virtual reality (VR) improves performance in sports and examine whether there is empirical evidence supporting this. There is a lack of a common denominator that can be used as a direct comparison between various studies. LÄS MER

 4. 4. Grevegårdens kyrka: En arkitekts sammanfattning. : En studie i Rolf Berghs arkitektoniska motiv utifrån hans sista verk.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Seander; [2023]
  Nyckelord :Art history; Rolf Bergh; Modernist churches; Postmodernist churches; Swedish architecture; Church heritage; Edward T Hall; Gothenburg;

  Sammanfattning : This study of Grevegården Church, Tynnered, Gothenburg, Sweden, shows how Swedish architect Rolf Bergh's characteristic motifs are applied even in what is his last completed building. Through comparisons with works constructed at different times in Bergh's long, unbroken career of designing church buildings (from the late 1940s up until 1992), the study finds that the architect's theoretical base very much shapes the built space. LÄS MER

 5. 5. Beslut om upphörande av vård enligt 21 § LVU : En analys ur ett barnrättsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Rolf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER