Sökning: "performance"

Visar resultat 1 - 5 av 17289 uppsatser innehållade ordet performance.

 1. 1. Propulsion system for a small unmanned aerial vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Dennis Wikman; Oscar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For unmanned aerial vehicles there is a wide variety of selection for propulsion systems. Depending on the specific choice of system, the characteristics of the aircraft vary significantly. The choice is also dependent on the size of the UAV itself as well as desired performance and utility. LÄS MER

 2. 2. Could the Sustainable Stock Index convey any signal to the investors of Emerging Markets? An event study on Dow Jones Sustainability Index.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Md Rajib Kamal; [2020]
  Nyckelord :Sustainaible Investment; Corporate Social Responsibility; Sustainable Stock Index; Emerging Markets; Signaling theory; Stock Return.;

  Sammanfattning : The discussion about the corporate sustainability issues getting more importance in recent days. The stock markets around the world also are affected with this subject of discussion. Investors as well as the companies theirselves are considering sustainability concepts during taking their investment decision strategies. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER

 4. 4. Performance Analysis of the Preemption Mechanism in TSN

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Lejla Murselović; [2020]
  Nyckelord :Real-time networks; Ethernet-based networks; TSN; Time-Sensitive Networks; preemption mechanism;

  Sammanfattning : Ethernet-based real-time network communication technologies are nowadays a promising communication technology for industrial applications. It offers high bandwidth, scalability and performance compared to the existing real-time networks. LÄS MER

 5. 5. An early-stage energetic and environmental analysis for the new district of Jakobsgårdarna in Borlänge, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Filippo Pellegrino; [2020]
  Nyckelord :Building; District; Energy; Demand; LCA;

  Sammanfattning : To achieve the aim of low carbon cities and zero energy districts, it is important to adapt the efficient technologies while maintaining the thermal comfort and sustainable environment. The new challenge in design and building new districts lies in a sustainable and smart way to minimize energy consumption and thus carbon emission. LÄS MER