Sökning: "performance"

Visar resultat 1 - 5 av 16479 uppsatser innehållade ordet performance.

 1. 1. Modelling rare events using non-parametric machine learning classiers - Under what circumstances are support vector machines preferable to conventional parametric classiers?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lukas Ma; [2021-04-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rare event modelling is an important topic in quantitative social science research. However, despite the fact that traditional classiers based upon general linear models (GLM) might lead to biased results, little attention in the social science community is devoted to methodological studies aimed at alleviating such bias, even fewer of them have considered the use of machine learning methods to tackle analytical problems imposed by rare events. LÄS MER

 2. 2. Application of Machine Learning Algorithms for Post Processing of Reference Sensors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :VASILIKI LAMPROUSI; [2021-04-01]
  Nyckelord :Object detection; machine learning; camera; sensors; semi-supervised learning;

  Sammanfattning : The Autonomous Drive (AD) systems and Advanced Driver Assistance Systems(ADAS) in the current and future generations of vehicles include a large numberof sensors which are used to perceive the vehicle’s surroundings. The productionsensors of these vehicles are verified and validated against reference data that areoriginated from high-accurate reference sensors that are placed in a reference roofbox at the top of the vehicle. LÄS MER

 3. 3. ARTivistic strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Annika Britt Lewis; [2021-04-01]
  Nyckelord :artivism; strategies; arenas; sites; performance; theatre; dance; art; activism; devising; contemporary; performance art; physical theatre; site specific; intervention; subversive; composition; methods; multidiciplinary; manuscript; omnipresence; hydra; multi-spacial; manifest; undercover; public space; tools; choreography; performance lecture; immersive; interactive;

  Sammanfattning : This is a reflection on contemporary performance work and it’s various strategies and methods in the interdisciplinary field of theatre, dance and performance art.Researching performative art in public space I’m posing the question; how can one develop new artistic strategies and arenas for dialog in and with our current society?By mapping my own practice and selected works, I emphasise the position of working outside of the theatre institutions and venues. LÄS MER

 4. 4. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 5. 5. The Correlation of Workability and Mechanical Strength in air lime binders with different aggregates and pozzolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Natalia Ioanna Dedousi; [2021-03-16]
  Nyckelord :conservation; air-limes; binders; aggregates; pozzolan;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 60 HECSecond Cycle2021:4.... LÄS MER