Sökning: "Johan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade orden Johan Andersson.

  1. 1. Modulär förvaringslösning till fyrhjulingar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

    Författare :Jessica Andersson; Johan Thonäng; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  2. 2. Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin i kursen Idrott och hälsa 1 : En kvalitativ studie gjord på tre gymnasieskolor

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Bryan Andersson; Johan Eriksson Viklund; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att ta reda på hur gymnasieelever i skolor inom Stockholms län upplever att undervisningen har förändrats av distansundervisning och hur det har påverkat deras lärande i Idrott och Hälsa 1. Vi fokuserar på en del av följande kunskapskrav: “Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan [. LÄS MER

  3. 3. Validation of a real-time automated production-monitoring system

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :David Dimovski; Johan Hammargren Andersson; [2021]
    Nyckelord :Object detection; Real-time; Industry 4.0; Production Monitoring;

    Sammanfattning : In today’s industry, companies are, to an increasing degree, beginning to embrace the concept of industry 4.0. One of these companies is Diab which has a factory located in Laholm where they manufacture composite material. Some of the machines at the factory are older with outdated control systems and require a way to log data in real-time. LÄS MER

  4. 4. HUR KAN FÖRETAG SAMARBETA MED SINA KONKURRENTER FÖR ATT FRÄMJA EN HÅLLBAR PLANET? : En kvalitativ fallstudie om fenomenet hållbar coopetition.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johan Andersson; Maja Bjuggstam; [2021]
    Nyckelord :hållbar coopetition; coopetitiva relationer; hållbarhet; hållbart företagande; coopetition;

    Sammanfattning : Med den stora överhängande klimatkrisen som influerar sättet som vi agerar och lever idag så ökar även forskningen kring hållbarhet inom alla områden. Det blir vitalt att fortsätta undersöka då vi har en deadline att möta. LÄS MER

  5. 5. The Shhimo of 1890 and 1934 - Uniformity or diversity?

    Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för östkyrkliga studier

    Författare :Johan Andersson; [2021]
    Nyckelord :Shhimo; Ephrem Barsoum; Syrian Orthodox; Dayro d-Kurkmo; Liturgy of the hours; Edessa; Tur -abdin; Syriac Aramaic; Syriac manuscripts;

    Sammanfattning : The ܫܚܝܡܐ Shhimo is the prayer book for normal weekdays of the Syrian Orthodox Church and it was officially printed for the first time in Dayro d-Kurkmo (Dayr Al-Zafaran) in 1890 with a printing press that Patriarch Ignatius Peter IV (+ 1894) had received in 1874 thanks to his visit to London and the Anglican Church. Prior to 1890 Shhimo was a diverse tradition expressed with different manuscripts in different monasteries showing a diverse use of different prayers and costumes. LÄS MER