Sökning: "Johan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden Johan Andersson.

 1. 1. Vem betalar mest för frånvaro? : En kvantitativ studie om hur kvinnors och mäns löneutveckling påverkas av olika sorters frånvaro från arbetet inom bank- och finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Andersson; Carl Johan Meyer; [2020]
  Nyckelord :Kvantitativ analys; löneutveckling; jämställdhet; frånvaro; statistisk och implicit diskriminering; signaleffekt.;

  Sammanfattning : Trots att Sverige anses vara ett jämställt land finns det stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessa löneskillnader tycks vara extra stora inom bank-och finansbranschen och kan till viss del förklaras av frånvaroperioder från arbetet då kvinnor tenderar att vara deltidsarbetande, föräldralediga, sjukfrånvarande och frånvarande på grund av VAB i större utsträckning än män. LÄS MER

 2. 2. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 3. 3. Mitt i krisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charly Andersson; Johan Lindell; [2020]
  Nyckelord :crisis management; stakeholder management; risk; flexibility; crisis; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Andersson; Andersson Albin; [2020]
  Nyckelord :kooperativt arbete; kooperativt lärande; Grupparbete; matematik; undervisningsmetoder; traditionellt arbete;

  Sammanfattning : I detta arbete har vi undersökt lärares åsikter och tankar kring kooperativt arbete inom matematikundervisningen genom semistrukturerade intervjuer. Detta med målet att ta reda vilka begränsningar lärare känner inför undervisning genom ett kooperativt arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Container Orchestration : the Migration Path to Kubernetes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Johan Andersson; Fredrik Norrman; [2020]
  Nyckelord :virtualization; container; docker; docker compose; container orchestration; kubernetes; ansible; terraform; internet of things; deployment; scaling; migration patterns; rancher; helm; infrastructure as code;

  Sammanfattning : As IT platforms grow larger and more complex, so does the underlying infrastructure. Virtualization is an essential factor for more efficient resource allocation, improving both the management and environmental impact. It allows more robust solutions and facilitates the use of IaC (infrastructure ascode). LÄS MER