Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Patienters upplevelser av återhämtning med Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) efter kolorektal kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alma Johansson; Elin Edenhagen; [2022]
  Nyckelord :ERAS; Enhanced Recovery After Surgery; kolorektal kirurgi; återhämtning; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektal kirurgi är en operation som ger en lång återhämtningstid för patienten. Enhanced Recovery After Surgery, är ett snabbt återhämtningsprogram som gör att patienter kan återhämta sig bättre från operationen och därmed skrivas ut från sjukhuset och komma hem betydligt mycket snabbare än med standard återhämtningsprogram. LÄS MER

 2. 2. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Bariatrisk kirurgi : Förändras välbefinnandet postoperativt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Pousette; Nilsson Mathilda; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att genomgå en bröstcancerbehandling : En kvalitativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Amanda Johansson; Sofie Andersson; [2022]
  Nyckelord :Bröstcancer; personcentrerad omvårdnad; stöd; upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2020 drabbades ca. 7500 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Att behandla sin bröstcancer börjar oftast med kirurgi till följd av någon form av tilläggsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Transmäns upplevelser av graviditet, förlossning och postpartumperioden samt av vårdmöten inom dessa områden : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Eklind; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Childbirth; experience; pregnancy; transmen; Förlossning; graviditet; transmän; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transman är en person född som kvinna juridiskt men som identifierar sig som man. Transmän ären specifik grupp med egna behov. Transmän upplever ofta könsdysfori som innebär ett obehag som uppstårnär den upplevda könsidentiteten inte överensstämmer med den biologiska könsidentiteten. LÄS MER