Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 675 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Tommy Davidsson; Frida Sandelin; [2023-06-26]
  Nyckelord :Erfarenheter; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: För varje år som går söker fler vård som kräver kirurgisk åtgärd. Att arbeta på en operationsavdelning innebär att arbeta i en högteknologisk miljö med många utmaningar och svårigheter. Ett operationsteam består av flera professioner som alla är beroende av varandra och alla behövs för att kunna genomföra en operation. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 3. 3. Operationsteamets perioperativa kommunikation. En observationsstudie om följsamheten av Checklista för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundahl; Lisa Cederqvist; [2023-06-26]
  Nyckelord :Perioperativ omvårdnad; säker vård; kommunikation; följsamhet; Checklista för säker kirurgi 2.0;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjukvård är komplex och avancerad. Flera olika yrkeskategorier samarbetar utifrån egna kompetensområden och arbetar för patientens perioperativa omvårdnad. Den perioperativa omvårdnaden ska vara personcentrerad och operationsteamet ska arbeta för att ge en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Musikens påverkan på vakna patienter intraoperativt

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Björkbacke; Matteus Mattsson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Intraoperativ; musik; personcentrerad vård; operationssjuksköterska; vaken kirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med operation kan patienter uppleva negativa känslor som kan resultera i ett lidande. Operationssjuksköterskan har begränsade möjligheter att bedriva en personcentrerad vård relaterat till det korta patientmötet samt den främmande operationsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Patientens delaktighet i kirurgisk vård - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Lempinen; Mimmi Neij; [2023-06-20]
  Nyckelord :Kirurgi; kirurgisk omvårdnad; kommunikation; patientdelaktighet; patientupplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjandet av patientdelaktighet inom den kirurgiska vården är av betydelse för att kunna ge den vård patienter enligt lag har rätt till. Patienten behöver därför få begriplig information för att kunna fatta lämpliga beslut för att bibehålla hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER