Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hang Bui; Othilia Lind; [2019]
  Nyckelord :mastektomi; bröstcancer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor. Den primära behandlingen för bröstcancer är kirurgi. Ett kirurgiskt ingrepp kan vara en mastektomi vilket innebär att hela bröstet tas bort. Alla kvinnor har en egen livsvärld, därför är alla upplevelser individuella. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ omvårdnad i samband med fasta inför kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Jegendal; Emilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preoperative fasting; preoperative care; aspiration; carbohydrate-rich drink; preoperativ fasta; preoperativ omvårdnad; aspiration; kolhydratuppladdning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta är nödvändigt innan anestesi för att reducera magsäckens innehåll och därmed minska risken för aspiration. Trots att internationella riktlinjer rekommenderar två timmars fasta för klar vätska är det många sjukhus som fortfarande använder sig av rutinmässig praxis att låta patienter fasta från midnatt. LÄS MER

 4. 4. Den postoperativa smärtans inverkan på tidig återhämtning efter stor kirurgi : En empirisk kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Granath; [2019]
  Nyckelord :Postoperative pain; major surgery; early postoperative recovery; patient safety; Postoperativ smärta; stor kirurgi; tidig postoperativ återhämtning; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut postoperativ smärta är en vanlig men också förväntad konsekvens efter kirurgiska ingrepp som ger negativ påverkan på den efterföljande postoperativa återhämtningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka genomsnittlig självskattad smärtintensitet som gav vuxna patienter problem med att vila, sova och röra sig under det första postoperativa dygnet samt om det hos män/kvinnor, yngre/äldre och kirurgi/ortopedpatienter förekom olika hanterbara smärtnivåer i förhållande till vila och aktivitet under tidig postoperativ återhämtning. LÄS MER

 5. 5. QoL hos SiNETs patienter i Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sara Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: SiNETs är neuroendokrina tumörer som utgår från tunntarmen och som kan ha förmågan attproducera hormoner. Hormonproduktionen kan ge en symtomkaskad bestående av diarré,flush, högersidiga hjärtklaffsvitier samt bronkobstruktion. Den kurerande behandlingen vidNETS är radikal kirurgi. LÄS MER