Sökning: "Postoperativ smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden Postoperativ smärta.

 1. 1. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 3. 3. Höftopererade patienter och konfusion : - sjuksköterskans beredskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Taddao Fagerström; Caroline Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Delirium; fracture; postoperative care; the nurse’s preparedness; older adults; Konfusion; fraktur; postoperativ omvårdnad; sjuksköterskans beredskap; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett övergående akut förvirringstillstånd som många patienter med höftfraktur drabbas av varje år efter att de genomgått en operation. De främsta orsakerna är det kirurgiska traumat, anestesin, smärta, sömnbrist, läkemedel och stress. LÄS MER

 4. 4. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtlindring är något anestesisjuksköterskor ställs inför dagligen. Olika metoder för att bemöta detta finns–exempelvissmärtteam, multimodal analgesi och patientkontrollerad analgesi (PCA). LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande och obehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till att barnet upplevde ångest och oro. LÄS MER