Sökning: "files"

Visar resultat 1 - 5 av 643 uppsatser innehållade ordet files.

 1. 1. Implementation of an automatic quality control of derived data files for NONMEM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Eric Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A pharmacometric analysis must be based on correct data to be valid. Source clinical data is rarely ready to be modelled as is, but rather needs to be reprogrammed to fit the format required by the pharmacometric modelling software. LÄS MER

 2. 2. Modernisering och utveckling av befintligt beräkningsprogram för prestandauppföljning av ånggeneratorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Adam Mårtenson; [2019]
  Nyckelord :kärnkraft; programmering; pwr; ånggenerator; värmeväxlare; beräkningsprogram; energi; värmeöverföring; pascal; c ; dittus-boelter; gnielinski; korrelation; värmeöverföringskorrelation; fouling;

  Sammanfattning : This thesis is centered around the computional program PASGO. PASGO is used for calculations for making performance monitoring of the steam generators in Ringhals reactor 3 and 4, especially concerning fouling of the steam generator tubes. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER

 4. 4. XML Parsers - A comparative study with respect to adaptability

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Holm; Mats Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :XML document; Parsing; Benchmark; Adaptability;

  Sammanfattning : Data migration is common as information needs to be moved and transformed between services and applications. Performance in the context of speed is important and may have a crucial impact on the handling of data. Information can be sent in varying formats and XML is one of the more commonly used. LÄS MER

 5. 5. Regression Test Selection för snabb återkoppling när utveckling görs för Androidplatformen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Ali Mahmoud Muthanna; Ludwig Hellgren Winblad; [2018]
  Nyckelord :regression test selection rts ; android; regression testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work for this thesis was conducted at a department of Sony Mobile Communications, with the purpose of incorporating regression testing into the daily workflow of developers. Today regression testing is conducted by executing a test suite of approximately 58 000 tests to verify modifications done to code. LÄS MER