Sökning: "files"

Visar resultat 1 - 5 av 705 uppsatser innehållade ordet files.

 1. 1. The Relation Between Documentation and Internal Quality of Software

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HUMBERTO LINERO; [2019-11-19]
  Nyckelord :Unified Modeling Language; internal software quality; software documentation; Chidamber Kemerer metrics; object-oriented metrics; Spearman’s correlation;

  Sammanfattning : Regardless of the software development process used, there are many factors thattake place during such process. Those factors may affect positively or negative theinternal quality of the resulting software product. LÄS MER

 2. 2. An Investigation of Integration Debt in Continuous Integration - A design science study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Pooriya Balavi; Kevin Rasku; [2019-11-19]
  Nyckelord :Continuous integration; Integration debt; Repository mining; Software metrics; Code integration; Merge conflict; Automated test and build;

  Sammanfattning : Continuous integration is a commonly used method in software development. It isused to improve the development process by prescribing frequent code integrationand testing and thereby creating a mechanism for early feedback. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av Data Mining för effektivisering av planlösningen på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Erik Erelöf; Henrik Klein; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen (2015) visar i en rapport från 2015 att tiden en patient vistas på en akutmottagning ökar för varje år. Detta gäller vid alla akutmottagningar i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Couchbase As a Tool to Solve a Scalability Problem with Shared Geographical Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :George Yildiz; Fredrik Wallström; [2019]
  Nyckelord :Couchbase; Google tiles; Scalability;

  Sammanfattning : Sharing a large amount of data between many mobile devices can lead to scalability problems. One of these scalability problems is that the data becomes too large to store on mobile devices and that many updates are sent to each device. In this thesis, Couchbase is evaluated as a tool to solve this problem where the data has a geographical position. LÄS MER

 5. 5. Deciphering the ontogeny of unmutated and mutated subsets of Chronic Lymphocytic Leukemia

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ahmed Mohamed; [2019]
  Nyckelord :CLL; NGS; mutated CLL; unmutated CLL; CD27 bright; CD27 dull; memory B cell; RNA-sequencing;

  Sammanfattning : Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is a type of cancer that affects the B cells of the immune system causing problems in the process of producing antibodies. It can be sorted into mutated and unmutated CLL based on the percentage of somatic mutations in the Immunoglobulin Heavy chain Variable region (IgHV). LÄS MER