Sökning: "files"

Visar resultat 1 - 5 av 767 uppsatser innehållade ordet files.

 1. 1. Reparationer i dialog hos personer med lindrig kognitiv svikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Edin Johansson; Julia Holmberg; [2021-02-12]
  Nyckelord :MCI; kommunikation; konversationsanalys; reparationer; map task; MCI; communication; conversation analysis; repairs; map task;

  Sammanfattning : In order to talk and communicate, cognition and memory are required. A common symptom of cognitive impairment is linguistic impairment. In this study, audio files have been transcribed with a transcription tool and analyzed with the aim to identify and compare how people with mild cognitive impairment (MCI) repair trouble in conversations. LÄS MER

 2. 2. Microsoft Teams : A qualitative usability study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emil Bergman; [2021]
  Nyckelord :microsoft teams; digital workspace; usability; usability test;

  Sammanfattning : Working together at distance is no easy thing and the usability of the digital workspaces used is of utmost importance. Companies providing these digital workspaces constantly needs to evaluate the usability to find problems and improve their product with design principles for designing interactive systems. LÄS MER

 3. 3. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 4. 4. Experimental Evaluation of Tools for Mining Test Execution Logs

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edvin Parmeza; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Data and software analysis tools are considered a very beneficial and advantageous approach that is used in the software industry environments. They are powerful tools that help to generate testing, web browsing and mail server statistics in different formats. LÄS MER

 5. 5. Anomalidetektering i loggar med förstärkt inlärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Lantz; [2021]
  Nyckelord :Maskininlärning; Anomalidetektering; Förstärkt inlärning; Logganalys;

  Sammanfattning : By using machine learning to monitor and find deviations in log data makes it easier for developers and can prevent a workflow from stopping. The goal of this project is to investigate if it is possible to find anomalies in log data using reinforcement learning. LÄS MER