Sökning: "files"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet files.

 1. 1. Så ska det låta! : Hur återkoppling i form av röstmeddelande upplevs ochkan vara användbar för studerande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Mattias Stjernqvist; [2020]
  Nyckelord :Feedback; assessment; voice memo; multimodality; constructive alignment;

  Sammanfattning : This is a study on how participants in a media education on a Swedish folk high school experience the use of audio feedback, a voice memo, on a writing assignment. Data was collected on 28 mediastudents through a survey with follow up interviews. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 3. 3. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Monitorering & strategi av loggning i distribuerade system : Visualisering med hjälp av Elasticstack

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Roman Eichler; [2020]
  Nyckelord :Elasticstack; Elastic; Elasticsearch; ELK-stack; Visualising; distributed systems; loggning; loggar; log; logganalys; analys; monitorering; distribuerade system; Visualisering;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts för att svara på frågan: “Hur mår vårt system?”. Genom attjämföra olika monitoreringsmöjligheter och sätt att hantera loggfiler drogs slutsatsenatt Elasticstack är lämpligt för att svara på frågeställningen. LÄS MER

 5. 5. The Relation Between Documentation and Internal Quality of Software

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HUMBERTO LINERO; [2019-11-19]
  Nyckelord :Unified Modeling Language; internal software quality; software documentation; Chidamber Kemerer metrics; object-oriented metrics; Spearman’s correlation;

  Sammanfattning : Regardless of the software development process used, there are many factors thattake place during such process. Those factors may affect positively or negative theinternal quality of the resulting software product. LÄS MER