Sökning: "Arktis"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Arktis.

 1. 1. Hvad vil Danmark på Nordpolen? En idéanalyse af Danmarks udenrigspolitiske strategi i Arktis

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lasse Maarup Thomsen; Emil Frederik Johnsen; [2018]
  Nyckelord :neorealisme; idéanalyse; udenrigspolitik; Danmark; Arktis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Imens Danmarks territorielle krav i Arktis kan opfattes som konfrontatorisk, handler Danmarks officielle udenrigspolitiske strategi i Arktis først og fremmest om at sikre fred gennem internationalt samarbejde. Derfor findes der en uklarhed om, hvilke idéer som faktisk ligger til grund for strategien. LÄS MER

 2. 2. Snow layer mapping by remote sensing from Unmanned Aerial Vehicles : A mixed method study of sensor applications for research in Arctic and Alpine environments

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Isacsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; Drones; Snow; Remote Sensing; Sensors; Arctic; Alpine; Mapping; UAV; Drönare; Snö; Fjärranalys; Sensorer; Arktis; Alpin; Kartläggning;

  Sammanfattning : Examensarbetet presenterat i den här rapporten utfördes i syfte att kartlägga vilka sensorer och metoder som skulle kunna vara tillämpbara inom kartläggning av snölager i den arktiska regionen. För att göra den bedömningen har flera olika metoder använts. LÄS MER

 3. 3. Quaternary Arctic foraminiferal isotopes: species reliability and palaeoceanographic application

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Aron Varhelyi; [2018]
  Nyckelord :Palaeoceanography; Arctic; foraminifera; stable isotopes; Paleoceanografi; Arktis; foraminiferer; stabila isotoper;

  Sammanfattning : To investigate whether foraminiferal stable isotope (δ18O/δ13C) variations have potential as a chronostratigraphic tool in the Arctic Ocean, this thesis presents new δ18O/δ13C data from five marine sediment cores. Three of those are downcore analyses (PS92/54-1; TC/PC-03; PC-07) and the remaining two are core top analyses (PC-04; PC-08). LÄS MER

 4. 4. Drones in Arctic Environments: Snow Change Tracking Aid using Sensor Fusion

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Daniela Attalla; Alexandra Tang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Arctic is subject to rapid climate changes that canbe difficult to track. This thesis aims to provide a user case in which researchers in the Arctic benefit from the incorporation of drones in their snow ablation research. This thesis presents a way to measure ablation stakes with the help of a sensor fusion system mounted on a drone. LÄS MER

 5. 5. Ryssland i Arktis : – En fallstudie av landets militära och diplomatiska maktutövande från 2007 till 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Fröhling; [2018]
  Nyckelord :Arctic; Russia; Soft Power; Hard Power; Geopolitics;

  Sammanfattning : The Arctic is except being one of the Worlds’ most remote regions also experiencing the heavy impacts of climate change. This means an opportunity for the Arctic nations – access to a brand new ocean. LÄS MER