Sökning: "c Sv"

Visar resultat 1 - 5 av 1625 uppsatser innehållade orden c Sv.

 1. 1. ”Bara till viss del anpassad”En undersökning av bedömningsanvisningarna till de nationella skrivproven i gymnasieskolans svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The national exams in Swedish are carried out every year. The tests are accompanied by assessment materials which aim to support and guide the teachers on how to assess the student texts. The aim of both the test and the assessment materials is to work for a fair assessment for all pupils. LÄS MER

 2. 2. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 3. 3. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Martha C. Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 4. 4. "En inbjudan att utforska och förstå" : Om utomeuropeisk litteratur i svenskämnets värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Rothén; [2018]
  Nyckelord :språk; globalisering; makt; kolonialism; mångkultur; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida novellerna ”Goda råd är dyrare än rubiner” (1995) och ”Ingen trolldom till salu” (1964) kan bidra till främjandet av en mångkulturell undervisning. Mer specifikt fokuserar analysen på hur begreppen språk, globalisering och kolonialism kan ses som olika uttryck för makt i novellerna och hur det kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete. LÄS MER

 5. 5. Från E till A i samma text : Hur sju svensklärares och fem svensklärarstudenters bedömning av en elevtext varierar i helhet och detalj.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :assessment variation; writing discourses; statistical analysis; theory-steered thematic analysis; teachers; student teachers; Bedömningsvariation; skrivdiskurser; statistisk analys; teoristyrd tematisk analys; lärare; lärarstudenter;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how Swedish teachers and student teachers of Swedish vary in their assessment of a pupil’s text, in judging both the text as a whole and its parts. In the study the informants were asked to assess a pupil’s text (a text presenting an argument) from the national examination in Swedish 1 with the aid of an assessment matrix and then complete a questionnaire assessing the text as a whole and in its parts. LÄS MER