Sökning: "c Sv"

Visar resultat 1 - 5 av 1626 uppsatser innehållade orden c Sv.

 1. 1. Metoder för inlärning av ordbetydelser i läroböcker : -  en analys av textböcker för SFI kurs B och C

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Inlärning av ordbetydelse; metoder; läromedelsböcker; SFI; levels of processing; involvement load hypothesis; lexikal semantik; Cummins fyrfältsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att undersöka vilka metoder för ordinlärning med fokus på betydelse som förekom i textböcker för SFI kurs B och C. Frågeställninggen förankrades teoretiskt i tidigare språkvetenskaplig och psykologisk forskning om ordinlärningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. ”Bara till viss del anpassad”En undersökning av bedömningsanvisningarna till de nationella skrivproven i gymnasieskolans svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The national exams in Swedish are carried out every year. The tests are accompanied by assessment materials which aim to support and guide the teachers on how to assess the student texts. The aim of both the test and the assessment materials is to work for a fair assessment for all pupils. LÄS MER

 3. 3. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 4. 4. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Martha C. Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER

 5. 5. "En inbjudan att utforska och förstå" : Om utomeuropeisk litteratur i svenskämnets värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Rothén; [2018]
  Nyckelord :språk; globalisering; makt; kolonialism; mångkultur; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida novellerna ”Goda råd är dyrare än rubiner” (1995) och ”Ingen trolldom till salu” (1964) kan bidra till främjandet av en mångkulturell undervisning. Mer specifikt fokuserar analysen på hur begreppen språk, globalisering och kolonialism kan ses som olika uttryck för makt i novellerna och hur det kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete. LÄS MER