Sökning: "c Sv"

Visar resultat 1 - 5 av 1636 uppsatser innehållade orden c Sv.

 1. 1. Så duktigt du kan prata! : En kvantitativ studie om hur barnriktat och vuxenriktat språk påverkar andraspråksinlärares syntax

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Tell; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärare; syntax; språkvariant; barnriktat språk; vuxenriktat språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt vuxna andraspråksinlärares syntax varierar i mötet med olika språkvarianter, med förhoppning att bidra med viktig information om hur lärare kan anpassa sitt språk för att optimera språkinlärning hos andraspråkstalare. Fyra vuxna andraspråksinlärare deltog i studien och fick samtala med två olika personer vardera, vilka antingen pratade med en barnriktad språkvariant eller en vuxenriktad språkvariant. LÄS MER

 2. 2. "En stor skatt som vi liksom inte ger våra elever tillgång till": Svensklärare och svensklärarstudenter om icke-västerländsk litteratur i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Göstasson; [2020]
  Nyckelord :Literature; Non-Western literature; Canon; Upper secondary school teachers; Citizen of the world; Education; Globalization.; Litteratur; icke-västerländsk litteratur; kanon; gymnasielärare; världsmedborgare; undervisning; globalisering.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att, utifrån intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska och fyra svensklärarstudenter, undersöka deras syn på och erfarenheter av icke-västerländsk litteratur i svenskundervisningen samt hur de resonerar vid litteraturval. Utifrån Martha C. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktygs roll för elevers skrivande av ut-texter : En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande till elevers stavning, redigering och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Nyberg; Jennifer Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Digital writing; handwriting; editability; spelling; middle school; motivation; writers.; Digitalt skrivande; skrivande för hand; textredigering; rättstavning; mellanstadiet; motivation; skribenter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och diskuteras forskning om det digitala skrivandet. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Whole-Body Vibration Preconditioning on High-Altitude-Induced Venous Gas Emboli

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Tommaso Tuci; [2020]
  Nyckelord :Whole-Body Vibration; Vibration; High-Altitude Aviation; Venous Gas Emboli; VGE; Decompression sickness; DCS;

  Sammanfattning : Decompression sickness (DCS) is a risk associated with high-altitude aviation and diving. During these activities, decompression may lead to supersaturation of inert gas dissolved in bodily tissues and subsequently activate bubble formation in various bodily tissues, including in venous blood, known as venous gas emboli (VGE). LÄS MER

 5. 5. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER