Sökning: "c Sv"

Visar resultat 1 - 5 av 1628 uppsatser innehållade orden c Sv.

 1. 1. "Klart du är en tjej. Du har ju långt hår med flätor och kjolar" : Hur kön görs i Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Identitet; litteratur; värdegrund; Nussbaum; genus; kön; Langmann; tolererande subjekt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv (2016) kan användas i svenskundervisningen utifrån skolans värdegrund samt hur den kan möjliggöra, som Elisabeth Langmann benämner det, tolererande subjekt. Utvalda delar av romanen analyseras utifrån Judith Butlers teori om hur kön görs, vilka ligger till grund för de didaktiska implikationerna. LÄS MER

 2. 2. Fängslande roman som främjar medmänsklighet : En intersektionell analys av romanen Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Orange is the New Black; intersektionalitet; Cultivating humanity; självbiografi; etnicitet; kön; klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera det självbiografiska verket Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse (2010) författad av Piper Kerman utifrån dels ett intersektionellt perspektiv och dels utifrån Martha C. Nussbaums begrepp Cultivating humanity som handlar om hur vi ska utbilda människor till att bli goda världsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. Metoder för inlärning av ordbetydelser i läroböcker : -  en analys av textböcker för SFI kurs B och C

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Inlärning av ordbetydelse; metoder; läromedelsböcker; SFI; levels of processing; involvement load hypothesis; lexikal semantik; Cummins fyrfältsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att undersöka vilka metoder för ordinlärning med fokus på betydelse som förekom i textböcker för SFI kurs B och C. Frågeställninggen förankrades teoretiskt i tidigare språkvetenskaplig och psykologisk forskning om ordinlärningsmetoder. LÄS MER

 4. 4. ”Bara till viss del anpassad”En undersökning av bedömningsanvisningarna till de nationella skrivproven i gymnasieskolans svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The national exams in Swedish are carried out every year. The tests are accompanied by assessment materials which aim to support and guide the teachers on how to assess the student texts. The aim of both the test and the assessment materials is to work for a fair assessment for all pupils. LÄS MER

 5. 5. Omgiven av en oändlig ocean : En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :intertextualitet; orientalism; Robinson Crusoe; Mr Foe; Nussbaum; robinsonader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. LÄS MER