Sökning: "undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 14987 uppsatser innehållade ordet undervisning.

 1. 1. The game changer. Hur AI förändrar undervisning i biologi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Loay Awad; Patrik Behre; [2023-11-07]
  Nyckelord :Science education; biology education; artificial intelligence; teaching methods;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to analyze how the implementation of AI in high school has affected biology education from the perspectives of both teachers and students. The study has examined how the increased presence of AI in education affects students' learning ability and how AI can assist the teacher in biology education. LÄS MER

 2. 2. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

  Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
  Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

  Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan skollärare och “superman”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Mattias Jogren; Lucas Johannesson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; fritidslärare; skollärare; lärare; rektor; obligatorisk skoldag; fritidshem; skolverksamhet; fritidshemsverksamhet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att fritidslärare ofta arbetar som resurs eller hjälplärare under den obligatoriska skoldagen. Fritidslärare får varken tid eller utrymme för att bedriva fritidspedagogisk undervisning under den obligatoriska skoldagen, utan ägnar sin tid till att bedriva skolpedagogisk undervisning. LÄS MER

 4. 4. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 5. 5. Uppdraget för grundlärare i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kolbrún Egilsdóttir; Filip Strålman; [2023-10-26]
  Nyckelord :grundlärare i fritidshem; rektor; profession; yrkesidentitet; dubbla uppdrag; fritidshemmens kvalité; status.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur rektorer tilldelar uppgifter för grundlärare i fritidshem samt att ta reda på om rektorerna upplever att de tilldelade uppgifterna kan påverka kvalitén och status på fritidshemmen. Vår studie är kvalitativ och vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med rektorer inom Göteborgs stad, där analysprocessen har utgått från professionsteorin. LÄS MER