Sökning: "service för"

Visar resultat 1 - 5 av 11653 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 1. Provisions of social workers to victims of internal child trafficking in Uganda: A case study of children living on the streets of Kampala City

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martin Nkurunungi; [2024-02-26]
  Nyckelord :Human trafficking; Street children; Kampala; Maslow; Social workers; Service needs; Perceptions;

  Sammanfattning : Human trafficking has become a serious global challenge in the recent past. Regarded as a global epidemic, it has triggered an increase in numbers of children living on the streets especially in countries where internal trafficking in children is a common social vice. LÄS MER

 2. 2. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av säkerheten hos smarta hem IoT-enheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Mohammed Ali Alatrash; [2024]
  Nyckelord :DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT.; DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bedöma säkerheten och motståndskraften hos ett Matter-protokoll som används av ett multinationellt företag. Protokollet används för att möjliggöra kommunikation mellan en gateway och en applikation för styrning av smarta produkter. LÄS MER

 4. 4. Sökande anses intet kunna förtjena : En analys av fattigvårdens behandling av fysiskt, kroniskt sjuka kvinnor åren 1906, 1916 och 1926 i Maria Magdalena församling på Södermalm i Stockholm

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina C. Sandell; [2024]
  Nyckelord :Fattigdom; understöd; kvinna; kvinnor; fattig; fattiga; sjuk; sjuka; kronisk; kroniskt; fattigvård; fattigvården; sekelskiftet; 1900-talet; 1918; fattigvårdsreform;

  Sammanfattning : This essay examines the contact between the poor service and chronically and physically ill women during the first half of the 20th century at the Maria Magdalena parish at Södermalm in Stockholm. At the time the district was home to a substantial, poor population. LÄS MER

 5. 5. Ett centrum för utsatta barn : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares och samordnares erfarenheter samt deras förutsättningar att tillgodose barnets bästa utifrån samverkan inom Barnahus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Irma Pajic; Ellisa Culum; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the implementation of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified as law in 2020, the focus on children's rights and the child's best interests has increased in Sweden. Article 3 of the Convention on the Rights of the Child states that the best interests of the child must always be taken into consideration in all decisions involving children. LÄS MER