Sökning: "får antal"

Visar resultat 1 - 5 av 2396 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 1. Det jäktade samhället : Ett empiriskt test av accelerationsteorins påståenden om ökande levnadstakt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Anund; Albin Schylander; [2023]
  Nyckelord :social acceleration; levnadstakt; tidsdagbok; tidsgeografi;

  Sammanfattning : Hartmut Rosas teori om social acceleration får mycket uppmärksamhet för tillfället. Accelerationsteorin, som den också kallas, driver tesen att modernitet bäst definieras som samhällen där allting av nödvändighet befinner sig i ständig acceleration. LÄS MER

 2. 2. ”Jag hoppades att det skulle födas dött”* : Barnamord i Skåne 1867 : ett före och efter perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Patrik Duckert; [2023]
  Nyckelord :Kvinnlig brottslighet; barnamord; fängelsearkiv; domstolshandlingar; kriminalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera fjorton skånska kvinnor som dömts för barnamord under åren 1865 och 1866, i avsikt att förstå deras val att begå brottet och hur deras fortsatta liv utvecklades. Metoden har varit att kartlägga kvinnornas uppväxt, motiv till brottet samt deras liv efter avtjänat straff. LÄS MER

 3. 3. Användning av logistisk regression för att prediktera utfallet i snooker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Leo G. Levenius; [2023]
  Nyckelord :Logistic regression; prediction; snooker; Logistisk regression; prediktion; snooker;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur väl logistisk regression kan användas för att prediktera vinnaren i en snookermatch. Detta görs med hjälp av statistik över spelarna samt resultat från tidigare matcher och turneringar. LÄS MER

 4. 4. Säljarens utfästelseansvar - En jämförelse mellan 4 kap. 19 § 1 st. jordabalken och 40 § 3 st. köplagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Magnusson; [2023]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; utfästelse; särskild utfästelse; kärnegenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a contract of sale is concluded, it is important that the parties are aware of what applies in the event of a breach of contract. Unclear legislation can make it difficult for the parties to foresee which liability may arise. For moveable property, the Swedish Sale of Goods Act (Sw. LÄS MER

 5. 5. Kvarstannande problematiken på akuten i väntan på vårdplats : En kvalitetsförbättringsstudie för ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Axel Ohrling; [2023]
  Nyckelord :crowding; DMAIC; emergency department; improvement methodology; process mapping; akutmottagning; DMAIC; förbättringsmetodik; kvarstannande problematik; processkartläggning;

  Sammanfattning : Bakgrund Överfulla akutmottagningar på akutsjukhusen är en aktuell diskussion som även rapporterats i media. För få vårdplatser och personalbrist anges bland annat som orsaker, vilket är en negativ påverkan för både arbetsmiljö och patientsäkerheten på akuterna. LÄS MER