Sökning: "får antal"

Visar resultat 1 - 5 av 2080 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 1. Kompetensomsättning och konsekvenser inom tvångsvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Hansén; [2021]
  Nyckelord :Personalomsättning; kompetensomsättning; SiS; särskilda ungdomshem; humankapital; Firm Specific Human Capital; riskmedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the treatment assistants' views of how the quality of compulsory care is affected by staff turnover at the special youth homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse) in Sweden. The study has a certain focus on examining what the profession's desirable skills look like and whether it is matched by what the employer offers new employees. LÄS MER

 2. 2. Barns musikaliska preferenser : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alma Bengmark; [2021]
  Nyckelord :barn; musik; preferenser; musikgenre;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser ett antal utvalda barns musikaliska preferenser hösten 2020. Barn har idag ett större utbud att välja på än tidigare i historien tack vare de nya plattformar som finns i form av olika streamingtjänster. LÄS MER

 3. 3. Den goda gemenskapen - får ungdomar den hemma i familjen? En analys av gemenskap, sociala band, grupptillhörighet och normbrytande beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Wulff; Agnes Frimell; [2021]
  Nyckelord :Community; social bonds; belong och belongingness; gemenskap; sociala band; gängtillhörighet; normbrytande beteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : People have a basic need to be part of a community, to feel group affiliation, and to establish stable social bonds with other people. This need is achieved by an individual being part of different group constellations. LÄS MER

 4. 4. Det laborativa arbetssättet och användandet av matematikboken : Arbetssättens påverkan på elevers kunskapsutveckling i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Johansson Melinda; Bäckström Veronica; [2021]
  Nyckelord :: Konkret material; kunskapsutveckling; laborativt arbetssätt; matematikboken; relationell förståelse;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks två olika undervisningsmetoder inom matematiken och dess påverkan på kunskapsutvecklingen. De metoder som undersöks är det laborativa arbetssättet samt användandet av matematikboken. LÄS MER

 5. 5. TPACK- Teknisk, pedagogisk och innehållsmässig kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Hasanovic; [2020-09-17]
  Nyckelord :Samhällskunskap; TPACK; Covid-19; Distansundervisning; IKT; Kompetens;

  Sammanfattning : Teknologi har får allt mer betydelse i den svenska skolan, efter den senaste läroplanen publicerades av Skolverket. Att lärare brister i teknisk kompetens är ett återkommande dilemma i nyhetsartiklar. LÄS MER