Sökning: "policyanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet policyanalys.

 1. 1. Hur har diskursen kring biståndsbestämmelsen förändrats över tid? En diskursanalys av socialtjänstlagens biståndsbestämmelse och handläggningen av den

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Algotsson; [2023-08-30]
  Nyckelord :Socialtjänstlagen; Myndighetsutövning; Biståndsbestämmelsen; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Min studie har en utgångspunkt i en problemformulering kring den samhällsförändring och inkrementella kunskapsökning inom socialt arbete som skett sedan socialtjänstlagen infördes 1982. Då en ny socialtjänstlag är förestående så är syftet med min studie att synliggöra underliggande föreställningar i diskursen eller diskurserna kring myndighetsutövning, biståndsbestämmelsen och handläggningen av den. LÄS MER

 2. 2. Vargen – ”en syndabock för större socioekonomiska problem” : en kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av varg på lokal och rikstäckande nivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märtha Lindberg; [2023]
  Nyckelord :diskursanalys; landsbygd; media; varg; representationer;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kritisk granska och analysera nyhetsrapporteringen av rovdjursdiskursen för att urskilja hur olika maktstrukturer mellan stad och land syns och reproduceras i porträtteringen. Särskilt fokus ligger i den mediala bilden av landsbygd i vargfrågan där traditionella diskurser om landsbygd kan reproduceras snarare än utmanas i frågan. LÄS MER

 3. 3. Vad är problemet med etnisk boendesegregation? En poststrukturalistisk policyanalys av Stefan Löfvens (2021) och Ulf Kristerssons (2022) budgetpropositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Greta Lundberg; [2023]
  Nyckelord :Segregation; Criminality; White Flight; Poststructural Policy Analysis; Carol Bacchi - WPR; Swedish Politics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Residential segregation is a geographical expression of inequality. The aim of this thesis is to examine how segregation has been represented as a problem in Swedish politics in recent years. My objects of study are two budget proposals, by Stefan Löfven (S) (2021) and Ulf Kristersson (M) (2022) respectively. LÄS MER

 4. 4. Om synen på reproduktiva rättigheter för personer med utvecklingsstörning : En historiesociologisk dokumentstudie av utvalda SOU:er mellan åren 1933 och 1992

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Munck af Rosenschöld; Emilie Liljelyck; [2023]
  Nyckelord :utvecklingsstörning; föräldraskap; tvångssterilisering; normaliseringsprocesser; policyanalys; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Historiskt har föräldraskap inte varit något personer med utvecklingsstörning haft rätt till. Samhället har på olika sätt hindrat individer med utvecklingsstörning att fortplanta sig, antingen genom tvångssterilisering eller ”social sterilisering”, såsom att institutionalisera personer i enkönade boendeformer. LÄS MER

 5. 5. Risks and risk management in construction projects : A product life cycle approach

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Björn Åberg; [2023]
  Nyckelord :Risk; Construction projects; Risk Management;

  Sammanfattning : The construction industry often operates with important and expensive projects that should meet deadlines and various regulations and at the same time avoid risks associated with the phases of the construction projects. This thesis reviews risks by a project life cycle (PLC) and the risk management used in construction projects by interviewing different construction project stakeholders such as hotel owners in Belgium and construction specialists. LÄS MER