Sökning: "policyanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet policyanalys.

 1. 1. EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER - PROGRESSIVA ELLER KONSERVATIVA? En policyanalys om jämställdhet över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Sundin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; jämställdhet; feminism; genus; policyanalys;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out whether the European Union´s (EU) gender equality strategies over time evolve towards a more progressive or conservative type of gender equality strategy. The EU has under a long period of time worked for gender equality. LÄS MER

 2. 2. Det integrationspolitiska dilemmat : En fallstudie av lokala variationer inom den svenska integrationspolitiken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2021]
  Nyckelord :Integrationspolitik; Fallstudie; Policyanalys; Filipstads Kommun; Åre Kommun;

  Sammanfattning : With its peak in 2015, Sweden has seen a wave of asylum seekers entering the country. This upsurge of newly arrived citizens has put a lot of stress on the Swedish Municipalities, which are utterly responsible for the integration process. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av social (o)hållbarhet inom samhällsplaneringen : En kritisk granskning av Norrköping kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Natalie Söderpil Jakauby; Zahra Ahmadi; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; Social sustainability; Power relations; Bacchis critical policy analysis; Intersectionality; Samhällsplanering; Social hållbarhet; Makt; Bacchis kritiska policyanalys; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Att uppnå de tre dimensionerna av hållbarhet är ett av samhällsplaneringens övergripande mål, men trots det har den sociala hållbarheten fått minst uppmärksamhet och sociala aspekter åsidosatts. Samtidigt föreligger det maktstrukturer som ett hinder. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet för vem? : En policyanalys av jämställdhetsprojekt för offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ella Moberg; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; samhällsplanering; WPR-Ansats; Intersektionalitet; projektpolitik;

  Sammanfattning : Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att hantera frågor som ojämlika platser i staden. LÄS MER

 5. 5. En nations bortglömda mödrar : En analys över problemrepresentationen i tre policys, och deras konsekvenser för svarta mödrar i USA

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lisa Ingels Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :policy analysis; WPR; maternal mortality; feminist theory; intersectionality; problem representation; maternal care; policyanalys; WPR; mödradödlighet; feministisk vetenskapsteori; intersektionalitet; problemrepresentation; mödravård;

  Sammanfattning : As the statistics for maternal mortality have declined all over the world, it has also been rising in the US for the past two decades. The data clearly shows that the group with the highest risk for maternal mortality are black women, whilst white women are the group with the lowest risk. LÄS MER