Sökning: "policyanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet policyanalys.

 1. 1. EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER - PROGRESSIVA ELLER KONSERVATIVA? En policyanalys om jämställdhet över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Sundin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; jämställdhet; feminism; genus; policyanalys;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out whether the European Union´s (EU) gender equality strategies over time evolve towards a more progressive or conservative type of gender equality strategy. The EU has under a long period of time worked for gender equality. LÄS MER

 2. 2. Reparera eller konsumera? - En svensk strategi för en ökad andel reparationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2021]
  Nyckelord :repair; circular economy; policy; strategy; EU; Sweden; US; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the use of resources, as well as to minimize the effluents of carbon dioxide; we need to use our products for a longer time. Repairs makes that possible and is considered a key strategy to move towards a more circular economy (CE). LÄS MER

 3. 3. Geografiska begränsningar – för ditt eget bästa? : Förväntade effekter av ändringen i lagen om asylsökandes eget boende

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Matilda Törneke; [2021]
  Nyckelord :EBO; asylsökande; bosättning; samhällsplanering; segregation; kommunförvaltning;

  Sammanfattning : I studien granskas ändringen i lagen om mottagande av asylsökande, som möjliggör för 32 kommuner att tillämpa geografiska restriktioner för asylsökandes eget boende i områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Studiens frågeställningar rör hur asylsökandes eget boende framställs bland kommunala tjänstepersoner och politiska handlingar, vad för problem som lagändringen ämnar lösa och vad för effekter som förväntas av lagändringen. LÄS MER

 4. 4. Det integrationspolitiska dilemmat : En fallstudie av lokala variationer inom den svenska integrationspolitiken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2021]
  Nyckelord :Integrationspolitik; Fallstudie; Policyanalys; Filipstads Kommun; Åre Kommun;

  Sammanfattning : With its peak in 2015, Sweden has seen a wave of asylum seekers entering the country. This upsurge of newly arrived citizens has put a lot of stress on the Swedish Municipalities, which are utterly responsible for the integration process. LÄS MER

 5. 5. Konstruktioner av social (o)hållbarhet inom samhällsplaneringen : En kritisk granskning av Norrköping kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Natalie Söderpil Jakauby; Zahra Ahmadi; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; Social sustainability; Power relations; Bacchis critical policy analysis; Intersectionality; Samhällsplanering; Social hållbarhet; Makt; Bacchis kritiska policyanalys; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Att uppnå de tre dimensionerna av hållbarhet är ett av samhällsplaneringens övergripande mål, men trots det har den sociala hållbarheten fått minst uppmärksamhet och sociala aspekter åsidosatts. Samtidigt föreligger det maktstrukturer som ett hinder. LÄS MER