Sökning: "policyanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet policyanalys.

 1. 1. Ökad kontroll av visselblåsare? En kritisk analys av hur visselblåsning har juridifierats under 2011-2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isa Ekbrand; Viva Tallberg; [2022-01-26]
  Nyckelord :Visselblåsning; Meddelarskydd; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar hjälp från Bacchis What is the Problem Represented to be-ansats för att synliggöra problemrepresentationerna i policydokumenten och applicerar vår teori för att kritisk granska dessa. LÄS MER

 2. 2. Making the impossible possible? : Policy analysis on Finnish roadmap towards a circular economy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Virpi Hiljanen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Landsbygd i vindkraftspolicy - En diskursanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :landsbygd; vindkraft; policyanalys; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Parliament aims to have one hundred percent renewable energy in 2040. For this goal, further establishment of wind power is considered crucial. There is however a current debate and a potential urban-rural conflict, in the case of wind power. LÄS MER

 4. 4. Vad är arbetslöshet? – En diskursiv policyanalys av EU:s arbetslöshetspolicy och sydsvenska ESF-projekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; [2022]
  Nyckelord :Unemployment; WPR-method; EU; Policy; ESF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay highlights how the policy documents of the European Union and projects in southern Sweden financed through the European Social Fund (ESF) mutually represent unemployment as a specific type of problem. By applying the theoretical perspective rationalities and technologies of government, the essay provides insight into the process where the EU rationalizes unemployment as a problem that necessitates certain solutions, solutions technologized through ESF-projects. LÄS MER

 5. 5. Hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs samt de potentiella effekterna av det : En policyanalys av kommunala handlingsplaner

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Sturesson; Malin Ekström; [2022]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; violence in close relationships; men s violence against women; the social services work with honor related victims; policy analysis.; hedersrelaterat våld och förtryck; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; socialtjänstens arbete med hedersutsatta; policyanalys.;

  Sammanfattning : Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck är ett samhällsproblem där det finns en kunskapslucka kring analyser av policydokument på kommunal nivå. Kunskapsluckan gäller främst analys kring hanteringen av ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck inom kommunens socialtjänst. LÄS MER