Sökning: "varg"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet varg.

 1. 1. Turismen på Gotland under andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andrée Lundin Varg; [2020]
  Nyckelord :Turism; andra världskriget; Gotland; besöksnäring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag kan inte uttala det!" : En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Federica Raschellà; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; italienska; andraspråksinlärning; brytning; uttal; stavning; typologisk markering;

  Sammanfattning : Uttalet är den språkliga nivå genom vilken man lättast förstår att en individ inte är moders­målstalare, utan andraspråkstalare. Syftet med denna uppsats är att undersöka brytning hos italienska and­raspråksinlärare av svenska, genom att ta reda på vilka segment, alltså vokaler och konsonan­ter, samt stavelsetyper som vållar mest svårigheter hos dessa inlärare och varför. LÄS MER

 3. 3. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 4. 4. Reproduktionspotential hos hanvarg i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Petersen; [2019]
  Nyckelord :varg; hanvarg; testiklar; testikelvikt; testikelstorlek;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Exciting animal” or “blood thirsty beast”? : A critical discourse analysis of the coverage of the wolf issue in Swedish news media

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Linnander; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Sweden; wolf; centre-periphery; political alienation; Krisitk diskursanalys; Sverige; varg; centrum-periferi; politisk alienation;

  Sammanfattning : This is a study of how the wolf is constructed as a controversial issue in Swedish newspapers. The wolf is the most debated and controversial animal in Sweden and splits the country into two camps. On one side are the people who believe that the animal is a natural part of the Swedish fauna and should be protected. LÄS MER