Sökning: "varg"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet varg.

 1. 1. “Exciting animal” or “blood thirsty beast”? : A critical discourse analysis of the coverage of the wolf issue in Swedish news media

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Linnander; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Sweden; wolf; centre-periphery; political alienation; Krisitk diskursanalys; Sverige; varg; centrum-periferi; politisk alienation;

  Sammanfattning : This is a study of how the wolf is constructed as a controversial issue in Swedish newspapers. The wolf is the most debated and controversial animal in Sweden and splits the country into two camps. On one side are the people who believe that the animal is a natural part of the Swedish fauna and should be protected. LÄS MER

 2. 2. När larmen tystnar : En fältstudie av ett fartygs brygglarm och dess kausalitet på befälen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Carl Sebastian Robert Carenfelt; [2019]
  Nyckelord :Shipping; alarms; nautical; officers; cry-wolf; accident prevention; optimization; bridge equipment; Shipping; larm; alarm; befäl; officer; ropa varg; cry-wolf; olycksförebyggande; optimering; bryggutrustning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska nautiska befäls attityder till larmen de kan ställas inför på sin brygga och den eventuella kausaliteten. Tidigare forskning inom larm och forskning inom optimering av brygglayouter presenterade ett problematiskt fenomen vilken av Papastavrou och Lehto kallas för cry-wolf. LÄS MER

 3. 3. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER

 4. 4. Kopplingen mellan attityd och förvaltning : länsstyrelsens roll i bevarandet av våra rovdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sandra Wahlund; [2018]
  Nyckelord :varg; björn; lodjur; länsstyrelsen; viltförvaltning; bevarande; enkät; intervju;

  Sammanfattning : Large carnivores have gone from near extinction to viable populations during the past decades. Public opinion concerning large carnivores has also shifted during the same timeline, from a general positive attitude to a more negative, especially in those areas where the carnivores re-emerged. LÄS MER

 5. 5. Vargen och vetenskapen : En fallstudie om vetenskapens roll inom vargförvaltningens beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amanda Grönros; Sofia Holmström Petterson; [2017]
  Nyckelord :Canis Lupus; Uncertainties; Environmental Policy; decision-making; wolf; Canis Lupus; Osäkerheter; Miljöpolitik; Beslutsprocesser; vargpolitik; varg; vetenskap;

  Sammanfattning : Sweden has through its membership of the EU, an obligation to strive that the wolf population should be both long and short time viability. The signed Convention on Biological Diversity means that the wolf population must meet a favorable conservation status, which has required a great need for scientific facts about what a sustainable status is. LÄS MER