Sökning: "cognition"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet cognition.

 1. 1. From Monkey Mind to Entrepreneurial Action

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Jampolskaia; Nea Salmelainen; [2019-07-08]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneurial characteristics; Entrepreneurial action; Intention action-gap; Emotions; Biases and heuristics; Cognition;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to​investigate how individuals manage negative emotions to close the intention/action-gap of starting a new venture. In an entrepreneurial context, if an aspiring entrepreneur does not take action despite having actual intentions,theoreticallynew ventures can not be created. LÄS MER

 2. 2. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 3. 3. TEAM DEVELOPMENT The influence of using a team development program on team cooperation and performance: Perspectives from team leaders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2019-02-12]
  Nyckelord :Team development; Teambuilding; Effective teams; High Performing teams; Team cognition; Integrative Model of Group Development; Group Development Questionnaire; GDQ;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study is to investigate the outcomes of an internal team development program from the perspective of team leaders in a global company based in Sweden. The focus is on how their team´s cooperation and performance developed after the program. LÄS MER

 4. 4. Människans Bästa Vän : En Litteraturöversikt om Hundens påverkan på Äldre med Demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maram Issa; Sandra Hult; [2019]
  Nyckelord :dementia; dog; elder; influence; well-being; demens; hund; påverkan; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden har ökat kraftigt och att människanslivslängd tenderar att öka kan bidra till ett större vårdbehov i framtiden. Demenssjukdomdrabbar främst äldre men är ingen normal del av åldrandet och har ofta enkronisk eller progressiv karaktär med både fysisk och psykologisk påverkan. LÄS MER

 5. 5. Målet med informationsoperationer : en teorikonsumerande studie om Islamiska statens målinriktningar med informationsoperationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ian Netz; [2019]
  Nyckelord :Informationsoperationer; informationskrigföring; informationsmiljö; Libicki; Popper;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the Islamic state’s information operations and how they target three different domains of influence. Domains consisting of the field of information, the physical world and human cognition, as described by the Swedish armed forces. LÄS MER