Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. “Vad är det viktigaste för barnet?” En kvalitativ studie av hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Hasselqvist; Josefin Åholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; umgänge; delaktighet; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Studien gjordes genom kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar inom Socialtjänsten på fem olika familjehemsenheter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Barn(dom) : En textanalys av barns delaktighet i barnfridsbrottsdomar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Matheus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Socialkonstruktionism; Barndomssociologi; Skyddsperspektiv; Aktörsperspektiv; Kompetens; Behov; Kollektivisering;

  Sammanfattning : Den nya barnfridsbrottslagen avser att i högre grad inkludera barn som bevittnar våld av och mot närstående i brottmålsprocesser. Studiens syfte är att belysa hur dessa barn framställs i tingsrätternas barnfridsbrottsdomar samt hur de genom föreställningar om behov och kompetens blir delaktiga i avgörandena som skyddsobjekt och aktörer. LÄS MER

 4. 4. Från Gatuhund till Familjemedlem : Relationen mellan människa-hund och vad synen på denna relation kan innebära för hur hundar värderas som egna individer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Lina Lokander; [2022]
  Nyckelord :white saviour complex; gatuhund; relationer; omsorg; objekt; handelsvara; subjekt; individ; antropomorfism; white saviour complex;

  Sammanfattning : Nästan alla människor i Sverige har en koppling till en hund, även om de aldrig haft en egen. Det har blivit allt vanligare för svenskar att adoptera tidigare gatuhundar från andra länder i Europa. Syftet med studien är att kunna visa vilken relation som finns mellan människor som adopterar gatuhundar och de gatuhundar som adopteras. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av det lågupplösta : En studie om subversiva kartor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Alexander Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Kartor; Subversion; Multiplicitet; Situerade kunskaper; Den pedagogiska gesten;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida kartan har potential som verktyg för bildpedagogik och subversion, det vill säga motstånd. Vidare undersöks hur multiplicitet, en helhet av skillnader, kan framträda genom kartläggning. LÄS MER