Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER

 2. 2. Konsultens upplevelse av sin yrkesform - En kvalitativ arbetslivspedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bohm; Annelie Bjelkholm; [2020]
  Nyckelord :Hermeneutik; identitet; konsult; konsultbolag; konsultbranschen; lärande; organisationsidentitet; organisationskultur; tillhörighet; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Konsultbranschen växer och hur detta påverkar individer, organisationer och samhället diskuteras frekvent i media. I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. LÄS MER

 3. 3. Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linda Fröling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. LÄS MER

 4. 4. Demokratiuppdraget - ett modeord eller barns rättighet? En kvalitativ studie om pedagogers arbete med demokrati-uppdraget i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Redgård Larsson; Felicia Nordstrandh; [2020]
  Nyckelord :Barn; demokrati; demokratiuppdraget; demokratiutbildning; förskolan; individ; pedagoger; subjekt.;

  Sammanfattning : Det framgår i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) att förskolan ska lägga grunden till barns demokratiutbildning, dock står det inte formulerat hur detta ska gå till eller vad som ska ingå i utbildningen. Läroplanens utformning av demokratibegreppet lämnar tolkningsfrihet åt pedagogerna som jobbar i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Skulle du kunna härma min mun så jagvet hur den ser ut?” : En undersökning av subjektets tillblivelse i tecknandet av självporträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linda Mazzi; [2020]
  Nyckelord :Self-portrait; pedagogy; subjectification; becoming; object-subject theme; Självporträtt; pedagogik; subjektifiering; tillblivelse; objekt-subjekt tema;

  Sammanfattning : I denna undersökning tittar jag närmre på arbetet med självporträtt i skolan, en återkommandeuppgift i alla åldrar, som upprepas efter givna mönster. Det kan uppstå känsliga situationer i arbetetmed självporträtt och i uppvisandet av dem under redovisningar. LÄS MER