Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet i trepartsförhållanden - En analys av vilket eller vilka subjekt som kan ansvara för uthyrda arbetstagares anställningsskydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliwer Vidarsson; [2024-02-19]
  Nyckelord :Arbetsgivarbegreppet; Trepartsförhållande; Uthyrningslagen; AD 2022 nr 45; EOR-bolag; Egenanställningsföretag;

  Sammanfattning : Arbetsgivarbegreppet är så viktigt att det aldrig diskuteras. Historiskt har det sällan funnits skäl att komplicera frågan mer än att arbetsgivaren är arbetstagarens motpart, och svårigheten har istället varit hur arbetstagaren ska definieras. LÄS MER

 2. 2. Förlängande rörelser. En livsvärldsstudie om kroppslig vakenhet hos en grupp elevassistenter på en anpassad gymnasieskolas individuella program

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Hellqvist; [2023-11-08]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; levd kropp; horisont; relation; anpassad gymnasieskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien följer en specifik grupp elevassistenter och elever på en anpassad gymnasie skola, individuellt program. Syftet är att undersöka hur elevassistenternas samspelande arbete gestaltar sig i relation till de egna eleverna, vilket i sin tur ses som en del av elevernas förutsättningar för lärande. LÄS MER

 3. 3. Expletivt det som formellt subjekt i texter skrivna av andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Håkan Gunnarsson; [2023-03-06]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; formellt subjekt; expletivt ”det”; korpus; L2- svenska; helfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån inlärartexter som ingår i L2-korpusar som förvaltas av Språkdata vid Göteborgs universitet studera bruket av expletivt det som formellt subjekt. Det är en företrädelsevis kvantitativ studie som drar nytta av de taggningar och i vissa fall korrigerande annoteringar som gjorts, vilket inte bara tillåtit frekvensundersökningar med avseende på språklig färdighetsnivå och modersmål, utan också felanalyser med avseende på dessa parametrar. LÄS MER

 4. 4. Vagheten återfinns i detaljerna : En kvalitativ studie om strategisk vaghet inom myndighetsutövning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Strategisk vaghet; New Public Management; vaga begrepp; värdeskapande; styrningsmentalitet;

  Sammanfattning : Abstrakta ord som lycka, kvalitet och rikedom används dagligen i vardagsspråket, och vi förstår allt som oftast hur dessa ska tolkas beroende på kontexten. Svårighet uppstår dock när man försöker avgränsa dessa otydliga begrepp och definiera vad som ingår och inte ingår i dem. LÄS MER

 5. 5. Kärt barn har många namn : Hur problematisk skolfrånvaro framställs som socialt problem

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Niclas Edhenholm; [2023]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; School absenteeism; Critical discourse analysis; Problem representation; School withdrawal; Problematisk skolfrånvaro; Skolfrånvaro; Kritisk diskursanalys; Problemframställning; Hemmasittare;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how problematic school absenteeism is produced, depicted and negotiated as a social problem. It aims to do so by studying texts produced by three different parties with a shared responsibility for children and youths experiencing problematic school absenteeism in Sweden: the families, the school system and affiliated authorities, as well as therapy providers commissioned by the social services. LÄS MER