Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
  Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

  Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

 2. 2. "I sprickorna kommer maskuliniteten in" : En kvalitativ studie om maskulinitetskonstruktioner i Håkan Hellströms låttexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matilda Kruuna; [2021]
  Nyckelord :performativitet; homosocialitet; genusslentrian; Håkan Hellström; maskulinitet; närläsning;

  Sammanfattning : Maskulinitet kan förstås som något en gör, och uttrycker genom tal och handlingar. Musik ochlåttexter är en arena där maskulinitetskonstruktioner kan synliggöras. Håkan Hellström är en avSveriges största manliga artister och hans låttexter har studerats tidigare kring bland annat hur dekonstruerar maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. Vit i Villa! - Bildsemiotiska analyser av tidningen Vi i Villas omslagsfotografier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gösta Östergren; [2021]
  Nyckelord :Vithet; beteckning; stereotyp; igenkänning; Roland Barthes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidningen Vi i Villa är en annonsfinansierad gratistidning som grundades 1957, sedan dess har tidningens innehållsmässiga mål varit att ge läsaren råd och rön kring ekonomi och skötsel av villor. Under 2010-talet har Vi i Villa skickas ut till Sveriges alla villahushåll 8–10 gånger om året. LÄS MER

 4. 4. Det där relationella är ju så viktigt : En studie om hur relationskompetens uppfattas av lärare och elever i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marlene Lövgren; [2021]
  Nyckelord :upper secondary school; student -teacher-relations; STR; relational pedagogy; gymnasieskolan; lärar-elev-relation; relationskompetens; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Lövgren, Marlene (2021). Det där relationella är ju så viktigt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Vilse, sårbar och bristfällig : Problematiserade subjekt i åtta samtida bilderböcker

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Picture books; Subject; Subject formation; Materiality; Picture book theory; Diffraction; Compromise; Vulnerability; Bilderböcker; Subjekt; Subjektformation; Materialitet; Bilderboksteori; Diffraktion; Kompromiss; Sårbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and problematize subject formation in relation to the materiality of picture books. A total of eight contemporary picture books are analyzed: Naturen by Emma AdBåge, Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn by Malin Axelsson and Klara Persson, Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen and Olli och Mo by Eva Lindström, En egen flock by Maria Nilsson Thore, Om jag fötts till groda by Annika Sandelin and Karoliina Pertamo and Det var en gång en räv som sprang i mörkret by Anna-Clara and Thomas Tidholm. LÄS MER