Sökning: "Influence"

Visar resultat 1 - 5 av 15763 uppsatser innehållade ordet Influence.

 1. 1. EXKLUDERANDE INKLUDERING OCH DET MAKTLÖSA MELLANFÖRSKAPET - En kritisk textanalys av styrdokument för integrationsinsatser i fyra svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sophie Apell; [2019-09-24]
  Nyckelord :integration; identity construction; national identity and community; postcolonialism; the Other; othering; social cohesion; social constructivism;

  Sammanfattning : This essay examines the sensemaking around integration and identity constructions in policy documents for integration in Sweden. The theoretical framework consists of postcolonial theory as well as theory of national identity and community. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande och försvunna barn är också rättighetsbärare – En analys av barnrättsperspektivet och sociala konstruktioner i uppdrag, kartläggning och åtgärdsförslag om ensamkommande barn som försvinner

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Anna Lydås; [2019-09-20]
  Nyckelord :ensamkommande barn; avviker; försvinner; regeringsuppdrag; kartläggning; åtgärdsförslag; regering; länsstyrelsen; barnrättsperspektiv; sociala konstruktioner; rättighetsbärare; barnkonventionen; unaccompanied minors; deviates; disappears; governmental assignment; mapping; action proposals; government; county administrative board; child rights perspective; social constructions; right holders; convention on the rights of the child;

  Sammanfattning : In 2015, over 35 000 unaccompanied minors arrived in Sweden. As a result of a more strictly regulated migration policy and changes in legislation, some of them have deviated. LÄS MER

 3. 3. he realities on being on the fringe of society. Separatism within the LGBT-movement in Sweden and United Kingdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Razi Ullah; [2019-09-13]
  Nyckelord :Queer people of colour; separatism; LGBT; intersectionality; interchangeable accounts; Instagram; white-washing; racism; homophobia; England; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the reason for why queer people of colour create separatist groups and events from the LGBT movement. In a comparative analysis between separatist groups inEngland and Sweden the aim is to find out what function separatist groups have in the LGBT movements of these countries, when they are supposed to be open and welcome to all. LÄS MER

 4. 4. “Jobbar man här skall man klara av det” - En kvalitativ studie om sexuella trakasserier på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Roll; Jennifer Holmkvist Bylund; [2019-09-13]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; hegemonisk maskulinitet; organisationskultur;

  Sammanfattning : Sexual harassment in the workplace is a common problem. According to the Swedish WorkEnvironment Authority, almost one-tenth of the workers have been subjected to sexualharassment within the Swedish labor market. Autumn of 2017 was the beginning of the #Metoomovement, aiming to highlight sexual harassment and abuse at work and in other contexts. LÄS MER

 5. 5. EXPANDING NARRATIVE EMPATHY Exploring “Dynamic” Empathy in The Left Hand of Darkness

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brian Bell; [2019-09-04]
  Nyckelord :Narrative Empathy; Reader Immersion; Ursula K. Le Guin; Reader Immersion;

  Sammanfattning : Narrative empathy, the sharing of a feeling between a reader and characters, is oftenthought of as a 'static' phenomenon; either it is present, or not in a given story. Yet, on scrutiny,narrative empathy seems quite fluid, its connective strength ebbing and flowing throughout astory. LÄS MER