Sökning: "Veronica Lundström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Veronica Lundström.

 1. 1. A State’s right of self-defence and the criterion of attribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Veronica Lundström; [2016]
  Nyckelord :Public international law; Self-defence; Attribution; Armed attack; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The determination of a state’s right of self-defence is a complex process. In order for the use of force to be justifiable as an act of self-defence several criteria have to be fulfilled. According to Article 51 of the Charter of the United Nations a right of self-defence only exists when an armed attack has occurred. LÄS MER

 2. 2. Avrätta eller avskaffa? - En rättshistorisk utredning av dödsstraffets avskaffande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Lundström; [2014]
  Nyckelord :Rättshistoria; Dödsstraff; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dödsstraffet är ett straff som har diskuterats i hundratals år. Jag är själv fascinerad av de argument som har använts, och fortfarande används, för och emot bibehållandet av strafftypen. Genom att studera förarbeten och doktrin har jag försökt utreda hur och varför Sverige avskaffade dödsstraffet. LÄS MER

 3. 3. Längtan efter barn : en artikelserie om svårigheterna och möjligheterna att få barn.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Veronica Lundström; [2008]
  Nyckelord :Barnlängtan; barnlös; insemination; ivf; fertilitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER