Sökning: "SEXUELL"

Visar resultat 1 - 5 av 1322 uppsatser innehållade ordet SEXUELL.

 1. 1. FYSIOTERAPEUTISKA INTERVENTIONER VID VULVODYNI. En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Jagersjö; Marianne Dester; [2022-01-24]
  Nyckelord :Vulvodyni; smärta; sexuell livskvalitet; fysioterapeutiska interventioner; kvinnors hälsa;

  Sammanfattning : Det finns fysioterapeutiska interventioner som verkar kunna ge smärtlindring och på så sätt förbättra sexuell livskvalitet hos kvinnor med vulvodyni över tid. På grund av studiernas heterogenitet och metodologiska brister bedöms slutsatsen ha begränsat vetenskapligt värde, därför behövs fler välgjorda studier som undersöker fysioterapeutiska behandlingar vid vulvodyni. LÄS MER

 2. 2. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 3. 3. Nya sexuella kroppar, känslor och rum : - Att navigera sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malte Magnusson; [2022]
  Nyckelord :hormone replacement treatment; gender affirming health care; sexual health; testosterone; transgender; hormonbehandling; könsbekräftande vård; sexuell hälsa; testosteron; transperson;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vuxnas erfarenheter av sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron, samt erfarenheter av samtal om sexuell hälsa inom den könsbekräftande vården. Tidigare forskning har visat att omfattningen av studier på området är bristfälligt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter klimakteriet : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Andersson; Caroline Rockmyr; [2022]
  Nyckelord :Climacteric; menopause; sexuality; women’s experience; Klimakteriet; kvinnors upplevelser; menopause; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor i alla åldrar har rätt till att uppnå god hälsa och välbefinnande. Sexualitet beskrivs som en central aspekt för kvinnor i klimakteriet då god sexuell hälsa kan öka kvinnors livskvalité. LÄS MER

 5. 5. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER