Sökning: "reform"

Visar resultat 1 - 5 av 1741 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 1. Las diferencias discursivas entre Duque y Maduro: Un análisis comparativo de dos discursos sobre el Estatuto Temporal de Protección

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Amanda Idborg; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Iván Duque; Nicolás Maduro; análisis de discurso; Estatuto Temporal de Protección; análisis de discurso político;

  Sammanfattning : The discourse used by Iván Duque and Nicolás Maduro when dealing with the topic of Colombian migration reform Estatuto Temporal de Protección, which grants Venezuelan migrants in Colombia temporary refuge through legal regularization, differ significantly in how they portray the migratory situation of the region, as well as in the way that the two politicians present themselves. Two speeches given close to the announcement of the reform, one by Iván Duque and one by Nicolás Maduro, have in this investigation been compared and analyzed, leading to the following conclusions. LÄS MER

 2. 2. A CASE STUDY OF ATTACKS AND PROTECTIONS OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN POST-EUROMAIDAN UKRAINE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Louise Helen Elisabeth Nilsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :human rights defenders; protections; security; attacks;

  Sammanfattning : The efforts of human rights defenders play a crucial part in advancing human rights around the world. For these efforts, many defenders are at risk. In light of many attacks in recent years, it is clear that defenders are not as safe as they need to be. LÄS MER

 3. 3. Den bortdelegerade makten : En kvalitativ innehållsanalys av Utbildningsnämnden i Uppsala kommuns delegationsordningar efter 1990-talets kommunaliseringar fram till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Sundmark; [2022]
  Nyckelord :delegation; decision making; governance; New public management; Delegation; beslutsfattande; maktfördelning; styrning; New public management;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat styrning och maktfördelning inom ramen för delegationsordningarna i Utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Genom att studera vem som äger rätt att fatta vilket beslut samt var i hierarkin det sker försöker studien ta reda på om det skett några förändringar över tiden 1991-2021. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av postoperativ vård och smärthantering : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jonas Karjalainen; Josefin Larsson; [2022]
  Nyckelord :experiences; pain assessment; pain management; postoperative pain; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Postoperative pain is a global issue. Although knowledge of the issue is well known and measures have been taken to reform the care, a large proportion of surgical patients experience severe postoperative pain. Without adequate pain relief, recovery might be postoperatively inhibited or prolonged. LÄS MER

 5. 5. Lärares utmaningar med att undervisa om programmering i teknikämnet för årskurs 4–6 : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lager; Matilda Störby; Saga Ahnstedt; [2022]
  Nyckelord :Programming; curriculum; challenges; technology teacher; Programmering; läroplan; utmaningar; tekniklärare;

  Sammanfattning : Programmering implementerades formellt i juli 2018 i den svenska läroplanen. Litteraturöversikten som beskrivs i denna artikel undersöker vilka utmaningar tekniklärare upplever med den nya reformen. Under databearbetningen identifierades flera utmaningar. Ett av huvudfynden är lärares upplevda bristande yrkeskunskap. LÄS MER