Sökning: "reform"

Visar resultat 1 - 5 av 1853 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 1. Att reparera det irreparabla - En studie av möjligheterna att utdöma skadestånd till den som friats från åtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Tylhammar; [2023-03-08]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt; Oriktigt åtal; Skadeståndslagen; Frihetsberövandelagen; Skadestånd vid myndighetsutövning; Rättsekonomi; Reformförslag;

  Sammanfattning : Under perioden 2015–2020 väcktes i genomsnitt 180 000 åtal årligen. Under samma period var fällandegraden, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. DET GRÄNSLÖSA EUROPA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacobo Besselsen; [2023-03-08]
  Nyckelord :Covid-19; Schengen; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism;

  Sammanfattning : The Global Covid-19 pandemic led to disruptions in the European Union. To contain the spread of the highly contagious disease, member states introduced uncoordinated restrictions to the freedom of movement in the Schengen area. LÄS MER

 3. 3. Domänsspecialisten. En diskursanalytisk studie av hur roller formas i ett förändringsprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eira Brandby; [2023-03-01]
  Nyckelord :diskursanalys; reformteori; sensemaking; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syfte: När arbetsrutiner i en verksamhet behöver förändras eller förstärkas utvecklas ofta en ny roll eller nya rutiner för en etablerad grupp i verksamheten. Förändringar som införs efter fattade politiska beslut införs som reformer i verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Will article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market alter the fair balance between copyright and the freedom of expression and information? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Ågren; [2023-02-15]
  Nyckelord :Digital Single Market; Copyright; Freedom of expression and information; Fair Balance;

  Sammanfattning : In 2019 the controversial article 17 of the Directive (2019/790) on Copyright in the Digital Single Market was passed in the EU Parliament. The article sparked some of the biggest protests against an EU legislative reform ever. LÄS MER

 5. 5. Regional electricity price effect on industry location - Sweden’s 2011 electricity market split

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Hardless; Jordanos Sentayehu; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In November 2011, a reform split the Swedish electricity market into four price zones and made it possible for different parts of the country to have different electricity prices. For industries where electricity constitutes a large share of production costs, it may be preferred to be located in a zone where electricity prices are lower. LÄS MER