Sökning: "reform"

Visar resultat 1 - 5 av 1705 uppsatser innehållade ordet reform.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. REFORM ELLER ILLUSION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Alva Lindholm; Embla Gunnarsdottir; [2021-08-05]
  Nyckelord :reform; sex- och samlevnadsundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syfte:The purpose of this study is to attain a more comprehensive understanding of the underlying issues that teachers face in conducting sex education. Further the study aims to examine problems that can arise and remain following the implementation of the new educational reform meant to amend the general lack of quality and equivalence in quality of sex education between schools in Sweden. LÄS MER

 3. 3. DO GENDER QUOTAS PRODUCE SPILLOVER EFFECTS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM ITALIAN MUNICIPALITIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Salvi; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER

 4. 4. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 5. 5. Effekten av bonus-malus-systemet på andelen nyregistrerade elbilar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Logström; Isa Mossberg; [2021-02-11]
  Nyckelord :Bonus-malus-systemet; bonus; subvention; klimatbonusbil; miljöbil; elbil; BEV; laddningsinfrastruktur; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : The emission of greenhouse gases is a widespread problem around the world and a contributing factor to global warming. The transport sector, which is dominated by fossil fuels, emits a significant amount of greenhouse gases and thus contributes to global warming. LÄS MER