Sökning: "pandemi"

Visar resultat 1 - 5 av 951 uppsatser innehållade ordet pandemi.

 1. 1. Ungdomars tillgång till ungdomsmottagningen under covid-19-pandemin -Ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Onesti; Frida Irving; [2023]
  Nyckelord :Barnmorska; tillgänglighet; sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; ungdomsmottagning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomsmottagningen [UM] arbetar med ungdomsanpassad vård och eftersträvar hög tillgänglighet genom tillgängliga lokaler och en bredd av kontaktvägar så som fysiska besök, internet och telefon. I mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 inom slutenvården i början av pandemin : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andrew Nascimento; Zosh Kihl; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; sjukhus; COVID-19; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har genom århundraden spelat en viktig roll i vården av patienter med allt från förkylning till akut sjukdom. Den senaste aktuella pandemin Covid-19 uppstod i slutet av 2019 i Kina. Sedan dess har den spridit sig till de flesta delar av världen. LÄS MER

 3. 3. Covid-19 Pandemin - Att föda utan närvaro av sin partner : En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sabina Kassner; Linn Winberg; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; midwives; presence; qualitative design; barnmorskor; Covid-19; erfarenheter; kvalitativ design; närvaro;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Covid-19 pandemin blev fakta stod förlossningsvården inför nya utmaningar. Restriktioner infördes om närvaro vid förlossningen om partner hade symptom på, eller bekräftad Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för de basala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 5. 5. Organisationers innovativa lösningar och samarbeten för att fortsätta kunna bedriva sina verksamheter under Covid-19-pandemin. En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lorén; Tomas Steifo; [2022-02-16]
  Nyckelord :Covid-19; Innovation; Pandemi; Framgångsrik; Lösningar; Samarbete;

  Sammanfattning : Organizations whose activities are affected by the restriction laws due to covid-19 spreading, lose a large part of their incomes. It's not about circumventing the restrictions, it's about innovative solutions that allow them to continue to run their business and create value for customers without risking the spread of covid-19. LÄS MER