Sökning: "fanns"

Visar resultat 1 - 5 av 15371 uppsatser innehållade ordet fanns.

 1. 1. Jag är också en bit. Biologiska föräldrars beskrivning av samarbete med familjehem inom modellen familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulla-Karin Littorin; Tomas Carlsson; [2024-03-19]
  Nyckelord :Samarbete; görande; tredelade föräldraskapet; familjehem; biologiska föräldrar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biologiska föräldrar som haft sina ungdomar placerade inom Familjevårdsstiftelsens verksamhet beskriver att samarbete mellan dem och familjehemsföräldrarna gjordes under tiden deras ungdomar var placerade. Vi undersökte vidare vad biologiska föräldrar uppfattar att Familjevårdsstiftelsen ”gör” för att få samarbetet att fungera. LÄS MER

 2. 2. #GIRLDINNER. En kvalitativ studie om tjejers kultur på sociala medier genom exemplet #girldinner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alva Nilsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :girldinner; TikTok; tjejerskultur; tjejkultur; tjejforskning; postfeminism; girlhood; femininitet; tjejlighet; socialmedia;

  Sammanfattning : Under 2023 fanns det många tjejtrender och under sommaren 2023 blev #girldinner ett fenomen. #Girldinner är en TikTok trend som huvudsakligen syftar till att tjejer visar sina måltider de kallar för #girldinner. LÄS MER

 3. 3. Tryggare pedagoger i förskolans dramaundervisning - Ett utvecklingsarbete om pedagogers förutsättningar och möjligheter att använda drama.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Fernberg; Lisa Wålm Andersen; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; trygghet; drama; pedagoger; förskollärare; självkänsla; utvecklingsarbete; aktionsforskning.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att utveckla pedagogers möjligheter att använda drama i förskolan. En förhoppning är även att pedagogernas trygghet inför att använda drama i verksamheten, ska öka genom detta utvecklingsarbete. LÄS MER

 4. 4. "Vi är inte på Nobelmiddagen" PEDAGOGERS UPPFATTNING AV MÅLTIDSPEDAGOGIK I FÖRSKOLA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Wadmark; Veronica Eriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; måltidssituation; förskola; pedagog; aktionsforskning; undervisning; förskollärare; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att undersöka pedagogers uppfattning av måltidspedagogik samt det praktiska arbetet kring detta. Vidare är syftet också att genomföra aktioner på en avdelning för att pedagogerna ska ges möjlighet att vidareutveckla måltidspedagogiken. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar om fenomenet dans i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Josefina Eriksson; Josefin Wiklund; Gabriella Arvidsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Dans; förskola; förskollärare; fenomenografi; fenomen; uppfattningar; variation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vad några noga utvalda förskollärare har för uppfattningar om fenomenet dans i förskolans verksamhet samt om dansens plats i verksamheten utifrån förskollärarnas tidigare erfarenheter. Studien är viktig för förskollärarens profession utifrån forskning som poängterar att barns lärande genom dans stärks på flera olika sätt (Lutz & Kuhlman, 2000; Moerman, 2016; Lobo & Winsler, 2008; Matthews m. LÄS MER