Sökning: "postfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet postfeminism.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. (O)filtrerat : En semiotisk analys av trenden Instagram vs. reality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Rosén; Josefine Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; Postfeminism; Instagram; Semiotik; Sociala medier;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to examine the Instagram vs. reality trend and its meaning. The study aims to contribute to an understanding of whether the trend can be viewed from a postfeminist perspective, as well as if body ideals are reproduced or if the trend works as an opposition against the societal body standards. LÄS MER

 3. 3. Sex and the City har inte åldrats som ett fint vin : En narrativ studie av Sex and the Citys kvinnliga huvudkaraktärer i relation till män ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalia Daneri; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; content analysis; gender norms; gender stereotypes; film analysis; Sex and the City.; Feminism; innehållsanalys; könsnormer; könsstereotyper; filmanalys; Sex and the City.;

  Sammanfattning : Denna narrativa studie har analyserat de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City för att hitta mönster av hur patriarkala, icke feministiska samt feministiska aspekter äger rum i serien för att hitta traditionella och postfeministiska mönster. För att ta reda på detta har scener från sju olika avsnitt valts ut där relevanta samtal och händelser utspelas för att sedan analyseras utifrån metoden narrativ analys och  kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Femvertising - problematiskt eller gynnande? -En multimodal kritisk diskursanalys om hur influencers och företag exploaterar feminism i kommersiella syften på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Kareliusson; Mathilda Kennett; [2020]
  Nyckelord :Betalda samarbeten; femvertising; Influencer Marketing; Instagram; MCDA; postfeminism; tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera betalda samarbeten mellan kvinnliga svenskainfluencers och företag på sociala medier. Närmare bestämt studeras företag och influencersexploatering av feminism i kommersiella syften. LÄS MER

 5. 5. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER