Sökning: "postfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet postfeminism.

 1. 1. Kommodifierad feminism - "inte fördelaktigt, men inte uteslutande problematiskt" - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Katarina Curran; Louise Sandqvist; Ingrid Wikehult; [2019-07-01]
  Nyckelord :Ambivalens; autenticitet; feminism; kommersialisering; kommodifierad feminism; marknadsföring; meningsskapande; postfeminism; symbolisk konsumtion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till en djupare förståelse kring fenomenet kommodifierad feminism och unga kvinnliga feministers meningsskapande kring fenomenet.Teori: Meningsskapande, postfeminism, symbolisk konusmtion.Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. THE REALITIES OF SUBURBAN FEMINISM : A study of feminism in the suburbs of Gothenburg among the immigrant communities.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Abdullahi Omar; [2019]
  Nyckelord :feminism; Intersectionality; Liberal feminism; postfeminism; suburban feminism; respondents; cultural shock; suburbs; Gothenburg.;

  Sammanfattning : This study on feminism is a study aimed at understanding a reality within feminism (suburban feminism) in the suburbs of Gothenburg and the underlying factors that contribute to the emergence of this new phenomenon, and why women in the suburbs relate to as an alternative social tool in the quest for better social standings. The research was focused on the 2 major issues and they were (1) the effect of intersectionality on feminism in the suburbs and (2), the effect of internal factors like culture and religion on feminism in the suburbs. LÄS MER

 3. 3. Flyga högt och falla fritt : Feminism och postfeminism i Erica Jongs Rädd att flyga och Tone Schunnessons Tripprapporter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Grundberg; [2019]
  Nyckelord :Fear of flying; Trip Reports; Erica Jong; Tone Schunnesson; generation; feminism; second-wave feminism; third-wave feminism; post-feminism; Toril Moi; Simone de Beavouir; lived experience; the body as a situation; gender; norms.;

  Sammanfattning : This comparative essay discusses feminist and post-feminist concepts in the novels Fear of Flying by Erica Jong (1973) and Trip Reports by Tone Schunnesson (2016) from a generational perspective. The term feminism embraces both second-wave and third-wave feminism, while the term post-feminism represents the contradictions between and within the two. LÄS MER

 4. 4. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 5. 5. Feminism, Consumer Culture, and Cannabis : A Textual Analysis of Broccoli Magazine

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caitlyn Lee; [2019]
  Nyckelord :Magazine Studies; Qualitative Textual Analysis; Cannabis; Feminism; Gender; Consumer Culture; Postfeminism; Third-Wave Feminism; Male Gaze;

  Sammanfattning : Modern media patterns show feminist narratives being used to market different consumer products in the name of female empowerment and emancipation. Typically, the industries targeted have historically been dominated by male perspectives and aim to perpetuate a capitalist consumer culture. LÄS MER