Sökning: "postfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet postfeminism.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. Normer om kvinnan och kvinnokroppen på Instagram : En kvalitativ studie av Bianca Ingrossos och Angelica Blicks självpresentation i bild

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Bergström; Moa Eklund Lindgren; [2021]
  Nyckelord :influencer; normer; Instagram; självpresentation; postfeminism;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med studie är att undersöka hur normer om kvinnor och kvinnokroppen (re)konstrueras i kvinnliga influencers självpresentation i bild på Instagram. Studien undersöker detta utifrån fallet Bianca Ingrosso och Angelica Blick. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Kaukinen; Lina Ward; [2021]
  Nyckelord :sexualization; branding; femvertising; radical feminism; postfeminism; semiotic analysis; Instagram market communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…? Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. LÄS MER

 4. 4. When self-care meets body hair : en fallstudie på emotionell cool-kapitalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Ebba Nilsson; Mimmi Thorén; [2021]
  Nyckelord :Emotionell kapitalism; Instagram; postfeminism; transparens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi ser en förändring i relationen mellan det samtida individualiserade jaget och en ny typ av emotionell marknadsföring. Genom att undersöka det svenska rakhyvel-företaget Estrids Instagramflöde och image tar vi reda på om och hur dessa kan tänkas genomsyras av denna emotionella cool-kapitalism. LÄS MER

 5. 5. Raka eller (inte raka)? : En semiotisk bildanalys av rakhyvelsföretaget Estrids marknadsföring utifrån postfeministiska diskussioner.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Melinda Grothén; [2021]
  Nyckelord :Postfeminism; femwashing; commodified feminism; stereotypes; femvertising; woke-washing; body hair;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine, based on a qualitative semiotic image analysis, how feminist aspects are used by companies for commercial purposes. The starting point for the study is a critical feminist perspective with a theoretical background in the complex discussions about postfeminism, commodified feminism, femwashing and femvertising. LÄS MER