Sökning: "offer"

Visar resultat 1 - 5 av 7250 uppsatser innehållade ordet offer.

 1. 1. En komparativ studie avseende likabehandling av aktier med olika röstvärden - Likabehandling till varje pris?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alva Kåresen; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how Sweden's takeover regulation ensures equal treatment for shareholders with diverse voting rights, in comparison to the approaches that have been adopted in the US, Canada, and the United Kingdom. Thereby, the Swedish regulation is contrasted with the regulations of other countries, allowing us to critically analyze Swedish takeover regulation in a comparative manner. LÄS MER

 2. 2. Kontroll i fastighetsbranschen. En kvalitativ enfallsstudie om kvinnliga och manliga chefers upplevelser av kontroll på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lind; Julia Lindborg; [2024-02-13]
  Nyckelord :control; norms; surveillance; self-discipline; the gender system;

  Sammanfattning : This essay aims to examine managers experiences of control at the workplace within the property sector, and how these experiences differ between female and male managers. This study is a qualitative single case study that intends to offer a deeper understanding of a unique case and uses an abductive method approach. LÄS MER

 3. 3. UNDER TVÅ MÅNAR En semantisk kartläggning av måne som ett kigo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Oscar Callenberg; [2024-02-07]
  Nyckelord :japanska; haiku; kigo; saijiki; semantisk kunskap; semantiska fält; japanese; semantic knowledge; semantic fields;

  Sammanfattning : This essay will examine the seasonal word known as kigo 季語 which mainly appears in the japanese haiku. The purpose is to offer a suggestion of how a systematic explanation of the semantic peculiarities of kigo could be conducted. The object of this semantic analysis is the kigo tsuki 月 (moon). LÄS MER

 4. 4. How Can I Make You Stay? A qualitative study examining which managerial factors are perceived to affect the nurse turnover rates in Region Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nike Halvardsson Flores; Mardin Moradi; [2024]
  Nyckelord :Nurse turnover; Nurse retention; Nurse manager; Managerial factors; Psychological safety;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges for nurse managers in Sweden is employee retention and counteracting staff turnover. High nurse turnover is associated with major patient safety risks, inefficiencies and increased costs. The reduction in turnover is, therefore, critical to offer better health care and would benefit many stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER