Sökning: "offer"

Visar resultat 1 - 5 av 5781 uppsatser innehållade ordet offer.

 1. 1. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER

 2. 2. PRAGMATIC TRANSFER: A STUDY OF REFUSAL STRATEGIES AMONG CHINESE LEARNERS OF ENGLISH

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Yang Song; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; Cross-cultural refusals; Refusal strategies; Chinese learners of English; Pragmatic transfer; Language proficiency;

  Sammanfattning : The present study aims at exploring how negative pragmatic transfer has affectedChinese learners of English in terms of the completion of cross-cultural refusals and thecorrelation between their linguistic proficiency and pragmatic competence. The empirical datawere collected through an elicitation instrument, i.e. LÄS MER

 3. 3. RESPONSIBLE WOMEN AND ANALYTICAL MEN Developing Swedish Gendered Lexica for Detection of Gender Bias in Job Advertisements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Saga Hansson; Konstantinos Mavromatakis; [2021-09-27]
  Nyckelord :Gender Bias Detection; Machine Translation; Fairness in AI;

  Sammanfattning : In this research, we examine gender bias in Swedish job advertisements with the use of gendered lexica.Gendered lexica can be employed to ascertain whether job advertisements are written with words that are associated with more masculine or feminine traits. LÄS MER

 4. 4. Women Representation in Politics: A Case Study of Afghan Women

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moazima Stanikzai; [2021-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is known that women’s participation is less than men in Muslim countries and especially in Afghanistan. In order to know the reasons behind women’s less contribution in politics, this thesis focuses on women’s perceptions and experiences about their situation, using a qualitative approach. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande barn: En diskursanalys av den retoriska utvecklingen i USA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emily Brookes; [2021-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka åtta kommittémöten i den amerikanska kongressens representanthus för att se hur retoriken ser ut kring ensamkommande barn för åren 2015–2019. Specifikt innebär detta att med hjälp av en poststrukturalistisk utgångspunkt hitta de retoriska strategier och sanningsregimer som tillsammans konstruerar förståelsen av ensamkommande barns identitet. LÄS MER