Sökning: "thesis in brand strategic management"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden thesis in brand strategic management.

 1. 1. Exploring marketing activities to strengthen brand equity within an SME : a case study on the company PAUL och THOM

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kim Meyer; [2018]
  Nyckelord :branding; brand building; brand equity; brand management; marketing;

  Sammanfattning : Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are often researched through the perspectives and theories created from studies of large organizations. This constitutes the basis of a theoretical problem when studying SMEs. LÄS MER

 2. 2. Case Competitions as a Tool to Build Brands and Reputation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Judith Armenteras; Iris Politiek; [2018]
  Nyckelord :Corporate Case Competitions; strategic brand management; case competitions; brand reputation; internal branding; employer branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: We aim to broaden the view and the understanding of what a case competition is and how it can be used beyond its use as an educational method of teaching and learning. More specifically, the purpose is to explore the phenomenon of case competitions as a branding tool from a strategic brand management perspective. LÄS MER

 3. 3. Case Events as an Employer Branding Initiative

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rueisen Huang; Meri Nordström; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Corporate Branding; Corporate Brand Identity; Strategic Brand Management; Case Competition; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To obtain an understanding of the phenomenon of case events in employer branding context. The emphasis is two-sided: to comprehend why companies organize and why students attend these events. Methodology: We executed a qualitative single case study with an abductive approach. LÄS MER

 4. 4. ”Palla spela en roll varje dag” - En kvalitativ studie om bloggares personliga varumärke ur ett socialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Hulth; Frida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personal branding; brand communication; fragmented identity; role ex-pectation; self presentation; impression management; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Why bother playing a role everyday” A qualitative study about bloggers’ personal brand from a social psychological perspective. Due to the growth of social media and the digitalization of society, personal branding has become an unavoidable action the last decade. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Skröder; [2017]
  Nyckelord :work of safety; strategy; nightclub; event; säkerhetsarbete; strategi; nattliv; evenemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. LÄS MER