Sökning: "Facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 2892 uppsatser innehållade ordet Facebook.

 1. 1. FACEBOOK IS NOW META. Meta's corporate sociotechnical imaginary and the discursive construction of the Metaverse as the social platform of the future

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Marc Castell; [2023-11-22]
  Nyckelord :corporate sociotechnical imaginary; corporate communication; future narratives; Metaverse; platform capitalism; strategic narratives; Sociology of Knowledge Approach to Discourse;

  Sammanfattning : The interpretive discourse-analytic framework of the Sociology of Knowledge Approach to Discourse is used to analyze how Meta's senior executives discursively frame the use of augmented reality and virtual reality in order to position the Metaverse as the next social platform during Connect 2021. The findings suggest five interpretive schemas that characterize the Metaverse as a social platform of the future: (a) the Metaverse as the next version of the Internet; (b) the Metaverse as a facilitator of presence and a connector of people; (c) the Metaverse as a marketplace in the Metaverse economy; (d) the Metaverse as a ubiquitous place in our daily lives; and (e) the Metaverse as a space designed in a responsible manner. LÄS MER

 2. 2. El Camino de Santiago. En Religiös eller Sekulär pilgrimsresa?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roy Svantesson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Pilgrim; El Camino de Santiago; El Camino Francés; Credencial; Compostela; Santiago de Compostela och Sarria;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka motiv och bakomliggande motivationsfaktorer för pilgrimer som vandrar till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien och genomför EL Camino de Santiago, både över tid och i en religiös och sekulär kontext. Genom att använda en riktad kvantitativ enkätundersökning analyseras pilgrimens sociodemografiska profil, de faktorer som påverkar deras val och skillnaderna mellan internationella och svenska pilgrimer. LÄS MER

 3. 3. Svenska privatpersoners investeringsbeteende: Kryptomarknaden : En kvantitativ studie om hur svenska privatpersoner investerar i kryptovalutor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:  Svenska privatpersoners investeringsbeteende: Kryptomarknaden - En kvantitativ studie om hur svenska privatpersoner investerar i kryptovalutor Bakgrund: Kryptomarknaden har på senare år blivit alltmer populär och visat på en stark tillväxt. Trots detta förblir den en oförutsägbar och riskfylld marknad för investeringar. LÄS MER

 4. 4. How to communicate efficiently on social media : A case study about emotional communication strategies by the climate activist group Rebellmammorna

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :visuals; narrative; emotional communication; social media platforms; climate movements; visuella element; narrativ; emotionell kommunikation; sociala medieplattformar; klimatrörelser;

  Sammanfattning : This case study aims to explore how emotional communication on social media can influence the target group by examining the communicative strategies, including visuals and narratives, used by the climate activist group Rebellmammorna. Eight semi-structured interviews were conducted with members of Rebellmammorna to investigate how they describe their communicative strategies, how they use emotional communication to establish a relationship with their target group, and how users experience the communication on their social media platforms (Facebook, Instagram, and their webpage). LÄS MER

 5. 5. FOREIGN WAR,LOCAL WIN? : The invasion of Ukraine through the lens of onlinepolitical campaigns in the Czech Republic

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Silvestr Horák; [2023]
  Nyckelord :Political campaigning; media domestication; online communication; Facebook; Twitter;

  Sammanfattning : In 2022, Russia started a full-scale invasion of Ukraine. This act had created turmoil outside of Ukraine’s border and politicians around the globe took this as a chance to promote themselves and their values. This thesis follows how was the war used in the Czech Republic during Senatorial, Municipal, and Presidential campaigns. LÄS MER