Sökning: "Facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 1814 uppsatser innehållade ordet Facebook.

 1. 1. Rörläggarslang. Både skämt och allvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Pia Nilsson; [2018-11-15]
  Nyckelord :slang; sociolingvistik; förtäckt prestige; tabu; manlighet;

  Sammanfattning : Syfte:Att upprätta en ordlista med rörläggarslang och därefter undersöka slangbildningens mönster och idéinnehåll.Teori:Analysen av ordlistan gjordes ur ett sociolingvistiskt perspektiv med hjälp av teorierna om förtäckt prestige och tabu.Metod:Ordlistan skapades genom att efterlysta ord via en sluten hantverkargrupp på Facebook. LÄS MER

 2. 2. Kommunerna på Youtube – En undersökning av hur svenska kommuner använder Youtube som kommunikationsverktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Lina Olofsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :Youtube; principer för kommunikation; Facebook; kommuner; filmklipp;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur kommuner använder Youtube. Uppsatsen använder neoinstitutionell teori och principer för kommunikation. För att besvara frågeställningarna skickades en enkät ut till alla kommuner i Sverige som hade ett konto registrerat på Youtube vid tidpunkten då undersökningen genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Hur når vi ut? Om att mäta engagemang på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gabriela Velasquez Ulloa; [2018-10-29]
  Nyckelord :sociala medier; offentlig sektor; engagemang; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet för denna undersökning är att analysera hur den offentliga organisationen Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, når ut på tre olika sociala medier-plattformar: Facebook, Instagram och Twitter. Detta kommer jag att göra genom att mäta och jämföra olika aspekter av engagemang. LÄS MER

 4. 4. #Orosanmälan. En kvantitativ studie av socialarbetares erfarenheter av sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Abrahamsson; Malin Engström; [2018-10-29]
  Nyckelord :#metoo; #orosanmälan; social work; sexual violence; sexual abuse; testimonies; socialt arbete; sexuellt våld;

  Sammanfattning : The aim for this study was to research testimonies given from Swedish social workers on their experiences of sexual violence given under #orosanmälan, focusing on the different types of sexual violence experienced, the relationship between the victim and the perpetrator, and the reactions on the violence coming from the surroundings such as witnesses and coworkers.#Orosanmälan is a specific hashtag for the social work field, stemming from the #metoo-movement, and grew to include over 11,000 members in its Facebook group after coming about in the fall of 2017. LÄS MER

 5. 5. FACEBOOK GROUPS FOR DISSEMINATION OF EU-FUNDED PROJECTS An exploratory study of knowledge sharing in communities of interest in social media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Aura Camelia Ekblom; [2018-10-26]
  Nyckelord :knowledge sharing; dissemination; EU-funded projects; Facebook groups; Lifelong Learning Programme; Erasmus ; community of interest;

  Sammanfattning : This master thesis aims to explore dissemination and knowledge sharing on Facebook groups in EU-funded projects, in particular the Lifelong Programme and Erasmus+. Dissemination is seen by the funding European Commission as very important, in particular because the wider public in the European community should benefit socio-economically from these projects’ results as indirect financiers through the European Union (EU) budget. LÄS MER