Sökning: "Sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 4978 uppsatser innehållade orden Sociala medier.

 1. 1. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 2. 2. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 3. 3. Partipolitiskt engagerade individers upplevelser av sin politiska påverkan genom sociala medier. En kvalitativ intervjustudie av unga vuxna svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tilly Hild; [2024-03-06]
  Nyckelord :“Political efficacy”; politisk påverkan; politiskt deltagande; sociala medier; unga vuxna; “connective action”; “collective action”; beständighet;

  Sammanfattning : The younger generation of today engages less in conventional political practices than previous generations when they were young (Dezelan, 2023, p.6). LÄS MER

 4. 4. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 5. 5. Sexistisk reklam i influencers personliga kanaler. En kvalitativ intervjustudie om unga människors uppfattning och värdering av influencer-reklam på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Reis; [2024-03-01]
  Nyckelord :Receptionsforskning; Electronic word-of-mouth; influencer-reklam; Instagram; sexistiskt innehåll; könsdiskriminerande reklam; unga människor;

  Sammanfattning : This study examines what perspectives there are among young Swedish adults and how they perceive sexist content on Swedish influencers´ personal Instagram accounts in relation to gender-discriminatory advertising. To do so, six qualitative interviews have been conducted with both men and women aged 20 to 30, who all live in Sweden, specifically in Gothenburg. LÄS MER