Sökning: "price"

Visar resultat 1 - 5 av 6663 uppsatser innehållade ordet price.

 1. 1. Modeling German Energy Market Hourly Profiles with a Focus on Variable Renewable Energy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen; Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Vincent Ball; Thomas Pegoraro; [2023]
  Nyckelord :Energy Market; Energy Prices; Renewable Energy; Machine Learning; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the best methods for modeling hourly profiles in the German energy market for the period between 2018 and 2022. Modeling emphasized variable renewable energy (VRE) and included information on the level of energy production, oil price, COVID lockdowns, and historic hourly energy spot prices. LÄS MER

 2. 2. Knock on wood - The relationship between macro variables and forest land return in Sweden 1996-2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Julius Abelson; Per Liljered; [2022-02-15]
  Nyckelord :Forest Yield; Panel-data; Random Effects; Macro Viarables;

  Sammanfattning : This thesis examines if three commonly used regions in Sweden differ in yearly forest yield over the period 1996-2020. An expression defining yearly forest yield is constructed and evaluated, together with macro economy determinants in a panel data model, using Random effects. LÄS MER

 3. 3. Making Use of the Factor Zoo: An unpretentious attempt to predict asset returns using machine learning methods.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Line Clausen; Jesper Strömberg; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Factor modeling with the purpose of estimating assets returns is a dynamic and ever changing subject within finance. Recent literature has presented over 300 different fac-tors that seem to have significance in predicting asset returns. This new phenomenon in factor modeling has been dubbed ”The Factor Zoo”. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 5. 5. Vem betalade priset för friheten? : En rättshistorisk analys av Sveriges och Storbritanniens avskaffande av slaveriet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dariel Ortega Linares; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER