Sökning: "price"

Visar resultat 1 - 5 av 4874 uppsatser innehållade ordet price.

 1. 1. Luktpioner som såldes i Dalarna. En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895 − 1972

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :My Ottosson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Paeonia lactiflora; garden peonies; assortment; luktpioner; sortiment; Vassbo trädskola; Dalarna; priskuranter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Nyckelord :Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Sammanfattning : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. LÄS MER

 3. 3. The influence of marketing mix, on the student’s choice of University – Two State Universities in Sweden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martin Sone E Kwang; [2019]
  Nyckelord :Marketing mix; Choice; Programme; Place People; Promotional mix; and Physical Evidence;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to determine if the traditional services marketing mix influence the students, when selecting a university. Methodology: The work adopts a case study approach using qualitative method in the collection of data via the use of structural interviews. LÄS MER

 4. 4. CONCEPT FOR A PORTABLE ASSISTIVE LIFTING SEAT

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :PABLO CALVIN LINARES; [2019]
  Nyckelord :Lifting seat; Locking mechanism; Plastic sheet; Democratic design; Product development; Industrial design; Product design; Ergonomics;

  Sammanfattning : This project consists of the design of a concept for a portable assistive seat in collaboration with IKEA. The aim of the project is to create a solution that fits within the Omtänksam family of products and shares the company’s values of what is so-called Democratic Design: Form - Quality - Low Price - Function – Sustainability The Omtänksam Family is focused on products that can help the elderly to have a more comfortable life while blending with the home environment. LÄS MER

 5. 5. The effect of the Swedish carbon tax on household and industry emissions

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sabina Dellstig; [2019]
  Nyckelord :CO2 tax; carbon tax; price elasticity; signaling effect; ex-post evaluation; CO2 emissions; households; industry; Sweden; FMOLS;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate if the Swedish carbon tax, introduced in 1991, has led to a decline in CO2 emissions in two sectors of the Swedish economy: the manufacturing industry and the household sector – and if so, to what extent. The question is approached by estimating the elasticity of demand for CO2 emissions, with respect to the total energy price and, separately, for the carbon tax. LÄS MER