Sökning: "case"

Visar resultat 1 - 5 av 29042 uppsatser innehållade ordet case.

  1. 1. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

    Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Eva Smedborn Pausson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. LÄS MER

  2. 2. Usability Testing of Software Products : A case study about usability testing and how to improve the practice

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

    Författare :Alice Hällkvist; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Usability testing is an important task during development of software products such as web and mobile applications. It is a growing and evolving concept but is often left out during development due to time and costs. Developers are also expected to handle the usability testing but are given minimal training to do so. LÄS MER

  3. 3. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

    Författare :Hampus Elmehög; [2019]
    Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

  4. 4. HYDROGEN-FIRED GAS TURBINE FOR POWER GENERATION WITH EXHAUST GAS RECIRCULATION : Emission and economic evaluation of pure hydrogen compare to natural gas

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Framtidens energi; Mälardalens högskola/Framtidens energi

    Författare :Nemir Gibrael; Hamse Hassan; [2019]
    Nyckelord :harmful emission; natural gas; fuel reforming process; hydrogen fired gas turbine; exhaust gas recirculation; techno-economic analysis;

    Sammanfattning : The member states of European Union aim to promote the reduction of harmful emissions. Emissions from combustion processes cause effects on human health and pose environmental issues, for example by increasing greenhouse effect. LÄS MER

  5. 5. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
    Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER