Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 2353 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. Transsexuella personer och sjuksköterskor möten i vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marie-Louise Løvetofte; Celin Jensvoll Bogren; [2021]
  Nyckelord :TTranssexuella; bemötande; erfarenhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transsexuella personer upplevde diskrimineringar och transfobi från sjuksköterskor vid hälso- och sjukvårdsbesök. Sjuksköterskors okunskap om transsexualitet gav resultatet att vården varken blev personcentrerad eller jämlik. LÄS MER

 2. 2. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER

 3. 3. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 4. 4. Den medvetna eller omedvetna ämnesdidaktiken : om historielärares ämnesdidaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jacob Dufvander; [2021]
  Nyckelord :De fyra dimensionerna; historielärare; medvetet; omedvetet; omformningsfaktorer; planering; påverkande faktorer; vad; val; varför; åk 4–6;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to shed light on the basis for the didactic choices the history teacher makes in the planning of his teaching, and to highlight the choices that are linked to the didactic questions what the teaching should contain and why. There is an ongoing debate about trying to extend teachers' time in school where central content has been removed for this purpose. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen : En studie om faktorer som påverkar kvinnors möjligheter att bli delägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Arlinda Suljevic; Artila Tafarshiku; [2021]
  Nyckelord :Auditing industry; partnership; career advancement; gender distribution; obstacles; Revisionsbranschen; delägarskap; karriäravancemang; könsfördelning; hinder;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch som är känd för att ha lägst andel kvinnor bland dem ledande positionerna. Kvinnor har stött på olika hinder och haft svårare att nå högre positioner än män, men på senare år har branschen blivit mer jämställd. LÄS MER