Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4449 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. How about a vegan dessert? : men and women's attitudes towards vegan desserts, and how the appearance of vegan desserts affects the experience

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap

  Författare :Tora Olsson; [2018]
  Nyckelord :Vegan; dessert; attitudes; food experience; mixed method; creative design; molecular gastronomy;

  Sammanfattning : Background: Women prefer to eat plant-based food more frequently than men. Previous studies show that there is a difference in what we eat depending on which gender we belong to. The experience of food can be influenced by various aspects such as colour, shape, serving, and food information. LÄS MER

 2. 2. “När arbetsgivaren bjuder till med tiden för vårt välbefinnande så ökar den goda känslan för att sen ta över helt.” : en kvalitativ studie om hur ett friskvårdsprojekt har inverkat en arbetsgrupp utifrån fysisk aktivitet och ett fokus på salutogent perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Julia Hellstrand; Frida stark; [2018]
  Nyckelord :Focus groups; participation; physical activity; qualitative study; salutogenesis; well-being and workplace health; Delaktighet; fokusgrupper; fysisk aktivitet; hälsa i arbetslivet; kvalitativ studie; salutogenes och välbefinnande;

  Sammanfattning : Background: Working life has an impact on the health of many individuals during a larger part of life, therefore a big significance for public health. Work environment is important for the well-being of the employees and the development of the business and unhealthy lifestyles can increase absence for example. LÄS MER

 3. 3. Validering av turbidimetrisk metod för koncentrationsbestämning av albumin i cerebrospinalvätska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristina Ziethén; [2018]
  Nyckelord :Albumin; cerbrospinalvätska; CSF; turbiimetri; spektrofotometri; kontroll blod-hjärn barriär; spinal-albumin; spinal-protein;

  Sammanfattning :  I denna studie jämfördes två olika metoder för att analysera cerbrospinalvätska (CSF); spinal-protein och spinal-albumin. Syftet med studien var att undersöka om spinal-albumin som baseras på turbidimetri skulle kunna ersätta spinal-protein som baseras på spektrofotometri. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Performance and Power Consumption Between GPS and Sigfox Positioning Using Pycom Modules

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Xujia Zhou; Eduardo Flora; [2018]
  Nyckelord :Sigfox; GPS; LPWAN; positioning performance; power consumption;

  Sammanfattning : Sigfox is one of the newly-emerging LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologies aiming to provide power-efficient solutions to the world of IoT. This study presents a comparison between Sigfox Geolocation and GPS (Global Positioning System) in terms of power consumption and performance which includes three metrics: accuracy and precision, response rate and response time. LÄS MER

 5. 5. Shared decision making (SDM) : patienters upplevelse av delat beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Trip Mari-Louise; Akakpo Mélé; [2018]
  Nyckelord :Shared decision making; delat beslutsfattande; patientdelaktighet; patientuppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården har under många år arbetat utifrån ett paternalistiskt synsätt, där sjukvårdspersonal varit den aktiva beslutsfattaren och patienten varit den passiva. Detta har inneburit att patientens autonomi, perspektiv och preferenser inte tagits tillvara. LÄS MER