Sökning: "Linnéa Josefsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnéa Josefsson.

 1. 1. Lämning i förskolan : Anknytningsteoretiska perspektiv på pedagogers bemötande gentemot barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Kängström; Linnéa Josefsson; [2021]
  Nyckelord :lämning; anknytning; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Studien behandlar ämnet anknytning utifrån ett förskoleperspektiv med fokus på pedagogers bemötande gentemot barnen i samband med lämningen på förskolan. Det som studeras är vad i pedagogernas bemötande som kan gynna en trygg anknytningsrelation mellan pedagog och barn. LÄS MER

 2. 2. Kan man supa och ha hemtjänst? : Biståndshandläggares upplevelser av att möta äldre missbrukare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Addiction; ageism; bureaucracy; competence; social work; older adults;

  Sammanfattning : Research has shown that the older population’s drinking habits are expanding. With this, alcohol-related diseases and injuries are prone to increase. This places demands on an elder care that has resources and knowledge on how to provide equitable welfare. LÄS MER

 3. 3. När barn möter lyrik : En litteraturstudie om hur poesi kan användas språkutvecklande i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; Malin Josefsson; [2021]
  Nyckelord :poesi; språkutveckling; lyrik; årskurs F-3; lärarens roll; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar poesi i undervisningen för årskurs F-3. Poesi ska ingå i svenskundervisningen enligt syfte och centralt innehåll i kursplanen för svenska. LÄS MER

 4. 4. En bransch i digital förändring : En studie om e-handelns påverkan på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Josefsson; Sofia Tennander; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; e-commerce; strategies; multichannel; the Swedish pharmacy market; digitalisering; e-handel; strategier; försäljningskanaler; svensk apoteksverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. LÄS MER

 5. 5. Kontrasternas ö : En analys av Ölands image och hur öns varumärke kan utvecklas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Linnéa Josefsson; Linda Olsson; Emma Sabel; [2011]
  Nyckelord :Image; Identity; Place branding; Place marketing; Öland; Tourism; Image; Identitet; Platsvarumärke; Platsmarknadsföring; Öland; Turism;

  Sammanfattning : Öland’s Business Office is on the verge of developing a strategy for the island’s future tourism. Before any work with developing Öland can be carried out, it is essential to gain an understanding of how the place is perceived today. LÄS MER