Sökning: "VARUMÄRKE"

Visar resultat 1 - 5 av 2306 uppsatser innehållade ordet VARUMÄRKE.

 1. 1. CSR – knepet att LYFTa sitt varumärke? - En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elika Shafei; Sara Attermalm; [2022-02-10]
  Nyckelord :LYFT; CSR; Corporate Social Responsibility; tobaksfritt snus; legitimitet; retorisk textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur det tobaksfria snusföretaget LYFT kommunicerar sitt varumärke utifrån CSR för att erhålla legitimitet. Teori: CSR-pyramiden, ansvarsprofilering, ansvarsretorik, legitimitet. Metod: Kritisk retorikanalys. Material: Innehåll från LYFTs hemsida samt tre inlägg på @lyft_sveriges instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Liselott Hultros; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. LÄS MER

 3. 3. Musiktjänsters visuella identitet : Kvantitativ studie med inriktning på visuella element och färg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Magnus Nordin; Lovisa Granlund; [2022]
  Nyckelord :Streamingtjänster; Visuella Element; Musik; Färgpsykologi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Den visuella identiteten är en viktig del i skapandet av ett varumärke. Den är utformad för att tilltala sinnena, skapa en igenkänningsfaktor och för att förstärka det unika genom att kombinera olika element (Wheeler, 2013). LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om konsekvenser och risker med influencer marketing för ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Jonsson; Olivia Renholm; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate influencer marketing through a qualitative study and look at the consequences and risks for brands. The study aims to facilitate companies' work with influencer marketing by investigating and highlighting possible risks in the subject. LÄS MER

 5. 5. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER