Sökning: "Influencer"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet Influencer.

 1. 1. Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Magnusson; Johanna Marcusson; Hanna Hultemark; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Sociala Bevis; Status; Personlighet; Självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. LÄS MER

 2. 2. Influencers användning av sociala plattformar : En netnografisk studie om hur influencers använder Instagram för att påverka sina följare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ronja Andegras; Näslund Amelie; [2020]
  Nyckelord :Instagram; influencer usage; user experience; source credibility model; netnography;

  Sammanfattning : The study examines influencers usage of the social media platform Instagram and how their usage can affect the receiver of their content. The purpose of this study is therefore to observe how influencers are using the platform in order to influence their followers. LÄS MER

 3. 3. Let’s go to the frukost : – A case study of a teenage influencer’s use of English in a Swedish-language YouTube channel.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Veronica Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Code-switching; English; Swedish; adolescents;

  Sammanfattning : From the perspective of an English teacher, the way students communicate in English is a point of interest. For the last half a century, the English language has had and continues to have, a major influence on our language. For teenagers, code-switching (CS) between the languages, for specific words or phrases, has become natural and effortless. LÄS MER

 4. 4. Human branding within influencer marketing : isabella löwengrip as a human brand

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :shazia bahaduri; ronahi yesilgul; [2020]
  Nyckelord :Human brand; Influencer; Marketing; Isabella löwengrip;

  Sammanfattning : The aim of this case study is to understand the importance of human branding inInfluencer Marketing, (IM). The study will further be based on exploring andexamining the brand of a case study, Isabella Löwengrip. She has a broad audienceon social media and has been a role model for many for over a decade. LÄS MER

 5. 5. Influencers påverkan på marknadsföring : En kvalitativ studie om influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Megan Borghede Gordon; Tinfou Nadia; Julia Sahlin Lahti; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; sociala medier; image;

  Sammanfattning : Att företag använder sig av influencers i marknadsföringssyfte blir allt mer vanligt att se. Då dagens marknadsföring har blivit ett allt mer komplext arbete med både globalisering och digitalisering, måste företag nu komma på nya och intressanta sätt att marknadsföra sig på för att nå ut till sina kunder och även för att hitta nya potentiella kunder. LÄS MER