Sökning: "kritisk diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 2232 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys.

 1. 1. ACTITUDES EN LA PRENSA ESPAÑOLA HACIA LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL PAÍS VASCO Estrategias lingüísticas en la argumentación de los pros y contras a la política lingüística del País Vasco

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Bo Kilander; [2023-06-15]
  Nyckelord :Spanska; Spansk press; kritisk diskursanalys; normalisering av baskiska; språkprofiler; lingvistisk politik; Baskien; Prensa española; análisis critico del discurso; normalización del euskera; perfiles lingüísticos; política lingüística; País Vasco;

  Sammanfattning : Artiklarna från El Mundo och El Correo visar ett tydligt avståndstagande mot den baskiska språkpolitiken. Artiklarna från Noticias de Gipuzkoa och El diario Vasco försvarar den baskiska språkpolitiken. Artikeln från El País har en förhållandevis balanserad inställning men med övervikt mot ett negativt ställningstagande. LÄS MER

 2. 2. ”MAGDALENA ANDERSSON HADE KRAFTEN ATT KROSSA GLASTAKET” En kritisk diskursanalys av mediers gestaltning av Magdalena Andersson som statsminister ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Åsberg; [2023-04-14]
  Nyckelord :Medier; Gestaltning; Hyrbidkvinnlighet; Könsstereotyper; Diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Magdalena Andersson gestaltas som statsminister i två svenska tidningsmedier, Aftonbladet och Expressen. Frågeställningen som uppsatsen ämnar att besvara är Hur gestaltas Magdalena Anderssons i medier utifrån ett genusperspektiv?. LÄS MER

 3. 3. Högerpopulisten på besök

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Nilsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Right wing populist; extremist; muslims; islam; islamophobia; discourse; agency;

  Sammanfattning : Abstract Title: The right-wing populist visits - A critical discourse analysis of Swedish newspapers' portrayal of the easter riots. Authors: Emelie Nilsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Marina Ghersetti In April 2022, the right-wing politician Rasmus Paludan burns the holy book of islam, the Quran in part of a tour in several Swedish cities. LÄS MER

 4. 4. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
  Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Vargen – ”en syndabock för större socioekonomiska problem” : en kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av varg på lokal och rikstäckande nivå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märtha Lindberg; [2023]
  Nyckelord :diskursanalys; landsbygd; media; varg; representationer;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kritisk granska och analysera nyhetsrapporteringen av rovdjursdiskursen för att urskilja hur olika maktstrukturer mellan stad och land syns och reproduceras i porträtteringen. Särskilt fokus ligger i den mediala bilden av landsbygd i vargfrågan där traditionella diskurser om landsbygd kan reproduceras snarare än utmanas i frågan. LÄS MER