Sökning: "podcast"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet podcast.

 1. 1. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER

 2. 2. Social Media Platforms - The Most Valuable Player? - The role of social media platforms in fostering football fans’ team loyalty

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Granberg; Julia Löfblad; [2023-07-03]
  Nyckelord :Twitter; podcast; e-zine; social media usage; football; fandom; brands; involvement; team identification; attitudinal loyalty; behavioral loyalty;

  Sammanfattning : With football as an increasing business, alongside the rise and importance of user-generated content on social media, this mixed methodological paper analyzes which roles Twitter, podcasts and e-zines usage have for Swedish football fans’ loyalty towards their favorite teams, by utilizing surveys and semi-structured interviews. This paper provides support for positive relationships between social media usage and behavioral fan loyalty, since social media platforms keep fans updated and generate information, especially when there is a geographical distance between the fans and the team. LÄS MER

 3. 3. The Cost of Convenience: An Exploration of the Privacy Aspects in Period-Tracking Applications : A mixed-method study of perceived privacy by users in period-tracking applications

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Linnéa Beramand; [2023]
  Nyckelord :Femtech; Period-tracking; Actor-Network Theory; Privacy; Sceptical Design;

  Sammanfattning : The increasing demand for female-centred services and devices in the digital era has challenged traditional notions of privacy. This thesis explores how users perceive privacy issues in period- tracking applications provided by various developers. LÄS MER

 4. 4. Stora hjärtan som hjälper alla, men på bekostnad av vad? En kvalitativ studie om kvinnors medberoende i en parrelation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Dolge; Emma Sparrman; [2023]
  Nyckelord :Co-dependency; co-dependency in relationship; family dysfunction; alcohol- and substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how women's codependency on their male partner with alcohol or drug problems is expressed and how codependency can be understood in relation to their upbringing. A qualitative content analysis of 7 podcast episodes where women talked about their upbringing and codependency was made. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader i kommunikation kring skönhetsingrepp : En kvalitativ innehållsanalys av verbala och emotionella uttryck i svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Lindgren Jirdén; Malin Waclaw; [2023]
  Nyckelord :Könsskillnader; podcast; skönhetsingrepp;

  Sammanfattning : Skönhetsingrepp har blivit allt vanligare i det moderna samhället, vilket har genererat fler diskussioner och åsikter kring fenomenet. En plattform där diskussionen har fått uppsving är på det digitala radioforumet podcast. LÄS MER