Sökning: "podcast"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet podcast.

 1. 1. Att synas eller icke synas– Det är frågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Natalie Minnevik; [2020-05-12]
  Nyckelord :Skådespelarbranschen; Skådespelare; Röst; Blyghet; Mingla; Marika Lagercrantz; Aleksa Lundberg; Patsy Rodenburg; Krav; Amatör; Solsidan; Youtube; Instagram; Followers; Följare; Yrkesverksam; Nyutexaminerad; Examen; Självtvivel; Regissör; Teater; Film;

  Sammanfattning : I denna podcast kartlägger jag hur jag som nyutexaminerad skådespelare ska förhålla mig till skådespelarbranschen. Jag undersöker hur delar av branschen ser ut och vilka krav som ställs på dagens skådespelarkår. I min mening, har branschen förändrats avsevärt under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 3. 3. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt genus i podcasts och på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av hur självrepresentation konstruerats i förhållande till stereotyper av tre kvinnor med högt följarantal i podcasts och på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sara Persson; Sara Wård; [2020]
  Nyckelord :Self presentation; stereotypes; gender; Instagram; Podcast; Självrepresentation; stereotyper; genus; Instagram; podcast;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether women's self presentation on Instagram and in podcasts were consistent with stereotypical characteristics of the female gender, and whether their self presentation would differ as a result of the different media conditions. A qualitative content analysis was performed on transcriptions of podcast-episodes and instagramposts in order to examine how three women, with high numbers of followers on Instagram, constructed their self presentation in relation to female stereotypes. LÄS MER

 5. 5. Älgmordet - En uppsats om hur ett psykologiskt fenomen kan påverka en polisiär utredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Månsson; [2020]
  Nyckelord :impressions resist change; polisutredning; analys; cognitive bias; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When Agneta Westlund was found killed in September 2008 the initial information consisting of an autopsy report, a forensic report and hearings made the police believed that she had been killed with a mechanic tool, probably a riding mower. They found Agnetas husband Ingemar to be the prime suspect and it was not until experts were consulted and tests were made of Agnetas clothes that it could be confirmed that she had been killed by a moose. LÄS MER