Sökning: "podcast"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet podcast.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kommer först, barnen kommer först och bolagen kommer först!” : En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys av vad som presenteras som framgång i Framgångspodden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriel Börjesson; Daniel Bakran; [2020]
  Nyckelord :framgång Postfeminism Bourdieu Goffman självpresentation podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur framgång presenteras i podcasten Framgångspodden som leds av Alexander Pärleros. Syftet är att undersöka hur framgång presenteras i påannonseringarna av gästerna och vilken bild som kvinnor förmedlar av sig själva i en kontext av framgång. LÄS MER

 4. 4. Lyssnar du så hör du -Möjligheter att främja historiemedvetande med hjälp av populärhistoriska podcasts

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Axel Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :History awareness; Podcast; Discourse analysis;

  Sammanfattning : School has an important role in contributing to digitalization, where digital tools can increase students' knowledge development. The aim of this study is to study how popular-historical podcasts can be used in history teaching at upper secondary level. LÄS MER

 5. 5. "Oh,my god. det här är det bästa jag sett, typ" : En undersökning om kodväxling i podden "Har du sagt A får du säga B"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Svensson; [2019]
  Nyckelord :kodväxling; podcast; kodväxlingsfunktioner; kodväxlingstyper; identitetsmarkörer; engelska; svenska; influencer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks kodväxling mellan svenska och engelska i två avsnitt av podden Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka kodväxlingens frekvens,funktion, typer och mönster och beskriva dem utifrån tidigare forskning om kodväxling. LÄS MER