Sökning: "vikten"

Visar resultat 1 - 5 av 10539 uppsatser innehållade ordet vikten.

 1. 1. FRAMTIDENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN UTIFRÅN ETT ARBETSTERAPEUTISKT PROFESSIONELLT RESONEMANG

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Wallfur Skiljic; Anna Asklund; [2023-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Future; Care homes;

  Sammanfattning : Bakgrund Forskning visar att antalet äldre och medellivslängden kommer att öka vilket beror på att dödligheten minskar. En rapport visar att vi står inför en utmaning när det kommer till utvecklingen och planeringen av äldreomsorgen för att möta de äldres behov. LÄS MER

 2. 2. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 4. 4. "Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilara Aslaner; Roken Meyro; [2023-04-24]
  Nyckelord :gängkriminalitet; barn och ungdomar; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. LÄS MER

 5. 5. Utsatthet i barndomen som riskfaktor för suicidalitet – kan socialt stöd skydda?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isabella Asimakidis; Tova Mollby; [2023-04-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att utsatthet i barndomen kan vara förknippat med en ökad risk för suicidalitet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan suicidalitet och enskild och multipel utsatthet i barndomen bland tonåringar samt om socialt stöd modererar detta samband. LÄS MER