Sökning: "taken"

Visar resultat 1 - 5 av 9626 uppsatser innehållade ordet taken.

 1. 1. Implementation and Evaluation of Encoder Tools for Multi-Channel Audio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Tomas Malmelöv; [2019]
  Nyckelord :Scene based audio; 3D audio; Spatial audio; Ambisonics; HOA; Multi-channel audio; Audio compression; MPEG-H;

  Sammanfattning : The increasing interest for immersive experiences in areas such as augmented and virtual reality makes high quality 3D sound more important than ever before. A technique for capturing and rendering 3D audio which has received more attention during the last twenty years are Higher Order Ambisonics (HOA). LÄS MER

 2. 2. HYDROGEN-FIRED GAS TURBINE FOR POWER GENERATION WITH EXHAUST GAS RECIRCULATION : Emission and economic evaluation of pure hydrogen compare to natural gas

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Framtidens energi; Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Nemir Gibrael; Hamse Hassan; [2019]
  Nyckelord :harmful emission; natural gas; fuel reforming process; hydrogen fired gas turbine; exhaust gas recirculation; techno-economic analysis;

  Sammanfattning : The member states of European Union aim to promote the reduction of harmful emissions. Emissions from combustion processes cause effects on human health and pose environmental issues, for example by increasing greenhouse effect. LÄS MER

 3. 3. "Relationsskapandet är grunden" : Sex kommunala förskolechefers berättelser om trygghet i förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Lundberg; Lisa Bohlin; [2019]
  Nyckelord :förskola; trygghet; anknytning; rollkonflikt;

  Sammanfattning : Majoriteten av alla barn i Sverige går i förskola och spenderar en betydande del av sin tid med andra vuxna än sin primära omsorgsgivare. Då små barn har omfattande trygghetsbehov är det relevant att undersöka hur förutsättningarna för en trygg omsorg ser ut. LÄS MER

 4. 4. Numerical Modeling of Aluminum Sampling Process

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ming Yang; [2019]
  Nyckelord :Numerical modeling; Aluminum sampling; Solidification process; Inclusion distribution; Ansys Fluent.;

  Sammanfattning : Castings of aluminum alloys are widely used in the automotive and aerospace industries since they play a significant role in improving the performance and fuel efficiency. In aluminum industries, sampling is the most common method to evaluate the inclusion levels which is a key indicator for the quality of the aluminum alloys. LÄS MER

 5. 5. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER