Sökning: "Anna Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Anna Bengtsson.

 1. 1. Bricks versus clicks : En studie om Generation Ys val av inköpsplattform vid livsmedelsinköp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson Vallin; Anna Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har övergått allt mer till e-handeln, vilket resulterat i ett förändrat konsumentbeteende. Inom dagligvaruhandeln är det vanligaste sättet att handla livsmedel genom den fysiska handeln. Statistik visar att endast några få procent handlar via e-handeln. LÄS MER

 2. 2. Vad händer om du kombinerar en rabattkod med en influencer? En kvalitativ studie om priskampanjer via influencers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Nävermyr; Ebba Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer promotional code; Price promotion; Influencer marketing; Influencer; Customer behaviour;

  Sammanfattning : Influencer marketing has rapidly grown over the last few years and is becoming the fastest-growing channel, where companies' budgets are skyrocketing within this area. A common form of influencer marketing is companies using influencers to communicate their promotional codes. LÄS MER

 3. 3. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. LÄS MER

 4. 4. Spindeln i nätet – en analys av personaladministratörers yrkesroll på Lunds tekniska högskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hofflander; Anna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Yrkesroll; organisatoriska förutsättningar; handlingsutrymme; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen härstammar från intresset att undersöka de varierande uppfattningar som finns om vad HR-yrket innebär. Syftet är att beskriva och analysera personaladministratörers och personalsamordnares uppfattningar om personaladministratörernas roll i organisationen. LÄS MER

 5. 5. Det är som att dom är helt avsexualiserade - Intervjuer med personal inom habiliteringen om sexualitet i arbetet med ungdomar och deras föräldrar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Sofia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Habilitering; Habiliteringspersonal; Kritisk realism; Sexualitet; Sexuellt medborgarskap; SRHR; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Historisk så har personer med funktionsnedsättning setts som asexuella. Forskning har dock motbevisat detta och sett att ungdomar med funktions¬nedsättningar har lika mycket sexuella erfarenheter som jämnåriga. Att ha en god sexuell hälsa är en mänsklig rättighet. LÄS MER