Sökning: "Anna Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Anna Bengtsson.

 1. 1. Spindeln i nätet – en analys av personaladministratörers yrkesroll på Lunds tekniska högskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hofflander; Anna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Yrkesroll; organisatoriska förutsättningar; handlingsutrymme; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen härstammar från intresset att undersöka de varierande uppfattningar som finns om vad HR-yrket innebär. Syftet är att beskriva och analysera personaladministratörers och personalsamordnares uppfattningar om personaladministratörernas roll i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av bröstcancer – En analys av narrativer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bengtsson; Cajsa Berntsson; [2019-08-01]
  Nyckelord :bröstcancer; upplevelsen; självbiografier; berättelseanalys; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag drabbas 20 kvinnor i Sverige av bröstcancer och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Kvinnan som drabbats går igenom diagnostik och behandling som väcker många olika känslor som exempelvis sorg, oro och rädsla. LÄS MER

 3. 3. Övergång och samverkan till och från förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Bengtsson; Linda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; organisation; planer; skola; övergångar;

  Sammanfattning : I studien granskas övergången till och från förskoleklass utifrån övergångsplaner som finns i en utvald kommun. Syftet med studien är att få svar på om pedagogerna i förskoleklass anser att övergångsplaner och information som delas med dem inför ett nytt läsår är till hjälp för dem i deras fortsatta arbete med en ny elevgrupp, samt hur elever i behov av särskilt stöd synliggörs i övergången. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser vid amyotrofisk lateralskleros

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Bengtsson; Ebba Eklund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Patient; Känslor; Upplevelser; Transitions theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en svårdiagnostiserad och ovanlig sjukdom som påverkar patientens hela tillvaro. Till följd av det snabba sjukdomsförloppet utsätts patienten för en stor omställning på kort tid. Det skapar starka känslor i relation till förändringarna i kroppen och till omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Problemlösningsuppgifter i fokus : En analys av läromedel för årskurs 2 och 3 i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Lindström; Julia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; problemlösningsuppgifter; problemlösningsförmågan; resonemangsförmågan;

  Sammanfattning : Läromedel är något som är vanligt förekommande i ämnet matematik. Många lärare som använder sig av läromedel idag har en tillit till att alla delar av matematiken berörs. Det har visat sig att verkligheten påvisar det motsatta i flera avseenden. LÄS MER