Sökning: "GSM teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden GSM teknik.

 1. 1. Crosslinked Cartonboard - Challenges and possibilities

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Elvin; [2022]
  Nyckelord :Cartonboard; crosslinking; mechanical properties; SCT;

  Sammanfattning : The need for sustainable packaging is growing, and plastic waste needs to be reduced. A suitable alternative could be fibre-based packaging and cartonboard, and several actions could enhance this alternative. This study investigates crosslinking, a method to create stronger bonds between the OH-groups in the material. LÄS MER

 2. 2. Cost Structure of IoT Connectivity Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lu Lin; [2019]
  Nyckelord :Network dimensioning; Cost Structure; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow; Nätverksdimensionering; Kostnadsstruktur; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow;

  Sammanfattning : This thesis is a techno-economic study focus on the IoT connectivity service field. It describes the specifications of LPWAN, LPLAN, and Cellular-IoT technologies. LÄS MER

 3. 3. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
  Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

  Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER

 5. 5. Övervakningssystem för vindkraftverk : Monitoring system for wind turbines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mariam Jebur; [2016]
  Nyckelord :Monitoring system; wind turbines; övervakningssystem; vindkraftverk; teknik; sensorer; step-down;

  Sammanfattning : This report describes how a new and modern monitoring system is crea- ted for a wind turbine. Elvira Vind AB is a company that has an old operating surveillance system manufactured in 1992. A need has arisen with the owner of the company and are looking for a simple and smooth system that monitors the situation in a wind turbine. LÄS MER