Sökning: "GSM teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden GSM teknik.

 1. 1. Cost Structure of IoT Connectivity Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lu Lin; [2019]
  Nyckelord :Network dimensioning; Cost Structure; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow; Nätverksdimensionering; Kostnadsstruktur; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow;

  Sammanfattning : This thesis is a techno-economic study focus on the IoT connectivity service field. It describes the specifications of LPWAN, LPLAN, and Cellular-IoT technologies. LÄS MER

 2. 2. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
  Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

  Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER

 4. 4. Övervakningssystem för vindkraftverk : Monitoring system for wind turbines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mariam Jebur; [2016]
  Nyckelord :Monitoring system; wind turbines; övervakningssystem; vindkraftverk; teknik; sensorer; step-down;

  Sammanfattning : This report describes how a new and modern monitoring system is crea- ted for a wind turbine. Elvira Vind AB is a company that has an old operating surveillance system manufactured in 1992. A need has arisen with the owner of the company and are looking for a simple and smooth system that monitors the situation in a wind turbine. LÄS MER

 5. 5. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER