Sökning: "vindkraftverk"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet vindkraftverk.

 1. 1. Nonlinear Approximative Explicit Model Predictive Control Through Neural Networks : Characterizing Architectures and Training Behavior

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Bolin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Model predictive control (MPC) is a paradigm within automatic control notable for its ability to handle constraints. This ability come at the cost of high computational demand, which until recently has limited use of MPC to slow systems. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Voltage Dip Characteristics on Low Voltage Ride Through of DFIG-based Wind Turbines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cheng Chen; [2019]
  Nyckelord :DFIG; wind power; low voltage ride through; power quality; voltage dip;

  Sammanfattning : In last decade, there is a large increase in installed capacity of wind power. Asmore wind power is integrated into utility networks, related technologychallenges draw much attention. The doubly fed induction generator (DFIG) isthe mainstream choice for wind turbine generator (WTG) in current market andthe object of this thesis. LÄS MER

 3. 3. Techno-economic analysis of wind farm repowering strategies in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sébastien Michaud; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : French wind farms are aging. By 2025, the French Environment & Energy Management Agency estimates that 1 GW per year of operating wind turbines will reach their expected lifetime. The handling of wind turbines end of life is relatively new to wind farm owners, both technically and economically. LÄS MER

 4. 4. Lärandet i kursen Teknik 1 ur elevens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vahid Seferovic; [2019]
  Nyckelord :funktionell; kontextuell; lärande; praktik; projekt; teknik; teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ett antal elevers uppfattning om lärandet i både den teoretiska och den praktiska undervisningen i ämnet Teknik 1. Vidare ska studien bidra till ökad didaktisk vetskap hos lärarna genom att belysa undervisningens effektivitet i förhållande till elevernas lärande. LÄS MER

 5. 5. Tillverkning av vingblad för små vindkraftverk enligt Piggotts kunstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ammar Ahmad; Rand Abbas; [2019]
  Nyckelord :Piggots; Vindkraft; Blad; Maskinteknik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar ett maskintekniskt konstruktionsarbete som har bedrivits i samarbete med TEROC AB, i strävan att tillverka blad till små vindkraftverket med 1,2 m rotordiameter framförallt grundad på Piggotts konstruktion. Metoden som används i projektet baseras på Freddy Olssons böcker; Princip- & Primärkonstruktion, Piggotts konstruktion, Michael F. LÄS MER