Sökning: "It för sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 2275 uppsatser innehållade orden It för sjuksköterskor.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erica Wagell; Helén Falkenström; [2023]
  Nyckelord :Suicidal Behaviour; Care Relation; Nurses; Treatment; Suicidalt beteende; Vårdrelation; Sjuksköterskor; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem. Varje år begår över 700 000 personer världen över suicid och många fler gör suicidförsök. Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det handlar om att upptäcka, bemöta och vårda patienter med suicidalt beteende. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Ahlqvist; Patricia Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Experience; intimate partner violence; nurse; violence against women; women;

  Sammanfattning : Background: Women are exposed to violence in intimate relationships much more than men and this is a global health problem. Nurses have a responsibility to identify violence in intimate relationships and meet these women in a professional way. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med obesitas : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Samuel Rebrina; Adelina Blakaj; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Obesity; Personal Treatment; Bemötande; Obesitas; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesitas är en av vår tids största epidemier och klassas som ett av de största folkhälsoproblemen i världen där en tredjedel av befolkningen är drabbad. Obesitas klassas som en kronisk sjukdom och är en av Sveriges främsta orsaker till en förtida död. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter som utsatts för sexuellt våld : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Bäcker; Isabella Londos; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Sexual violence; Attityder; Sexuellt våld; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuellt våld förekommer dygnets alla timmar, världen över och är idag ett erkänt jämställdhetsproblem. Sexuellt våld är ett stigmatiserat område med olika attityder kring, på såväl individnivå som samhällsnivå. Vården utgör en central roll i att upptäcka och vårda personer som utsatts. LÄS MER

 5. 5. Livsviktigt möte i primärvården : Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med depression

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Johanna van Setten; Stina Kockum; [2023]
  Nyckelord :depression; person-centered care; primary care; nurses; depression; personcentrerad vård; primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 3,8 procent av världens befolkning lider av depression och det är en av de ledande orsakerna till nedsatt funktionalitet samt innebär lidande för de som drabbas. Depression ökar risken för suicid och uppskattningsvis dör ungefär 700 000 människor årligen till följd av suicid. LÄS MER