Sökning: "Kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 34993 uppsatser innehållade ordet Kommunikation.

 1. 1. Några förskollärares och vårdnadshavares uppfattningar om arbetet med särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennifer Jaconelli; Elin Toftered; Tilda Johansson; [2024-03-26]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd - Förskollärare - Vårdnadshavare - Uppfattningar;

  Sammanfattning : Enligt både styrdokument och skollagen så framkommer det att barn i behov av stöd ska få det stödet de är i behov av. Det som inte står skrivet är hur detta arbete ska bedrivas, det kan tolkas som att det är upp till varje verksamhet. Det råder många frågetecken kring hur arbetet ska se ut. LÄS MER

 2. 2. Allmän kunskap om det allmänt veterliga – en paradox?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Alfredsson; [2024-03-22]
  Nyckelord :Notoriska omständigheter; 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken; Rättssäkerhet; Socialkonstruktivism; Materiell processledning; Processrätt;

  Sammanfattning : Av 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken framgår att det inte krävs bevis för omständigheter som är allmänt veterliga. Med allmänt veterliga omständigheter åsyftas notorisk kunskap, det vill säga fakta och erfarenhetssatser som är allmänt kända. LÄS MER

 3. 3. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 4. 4. Framtidens mediehus byggs med digital verktygslåda. En kvalitativ studie över hur digitala verktyg påverkat sportjournalistiken på lokala tidningsredaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Benjamin Hanafi; Emil Håkansson; Nils Strandahl; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how sport journalists who work on local newspaper editorial offices experiences the adaption into use of digital tools in the journalistic work, and find out what factors that affects the extent to which digital tools are used. Furthermore, the aim was also to find out which digital tools that are used most frequently by the selection of journalists, and investigate how these tools affects the journalistic work process. LÄS MER

 5. 5. Populärt med populism? En kvantitativ och kvalitativ analys om alternativmediers populistiska uttryck i rapporteringen om terrordådet mot svenskar i Bryssel 2023

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Berglund; Hillevi Olsson; Lovisa Proos; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the populism aspect within alternative right-wing and left-wing media. It is carried out by conducting a quantitative study combined with a qualitative study for closer analysis. LÄS MER