Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. Use of Digital Detailed Development Plans and GIS in New Development Projects

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Joacim Gärds; [2021]
  Nyckelord :digital detailed development plan; digitalisation; physical planning; gis; automatization;

  Sammanfattning : Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är något som myndigheter i Sverige arbetar mycket med. Den långsiktiga målbilden är att skapa ett öppet, obrutet digitalt informationsutbyte genom hela samhällsbyggnadsprocessen för att göra den mer effektiv. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av processverktyg för undersökning av detaljplaners miljöpåverkan : Med fokus på ökad användarvänlighet, automatisering och funktionalitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hampus Vestman; [2021]
  Nyckelord :Automation; checklist; development; environmental adaption; functionality; further development; investigation; iterative process; local planning; processing tool; significant environmental impact; strategy; sustainable development; urban planning; user friendliness; Användarvänlighet; automatisering; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; funktionalitet; hållbar utveckling; iterativ process; miljöanpassning; miljöbedömning; processverktyg; stadsplanering; strategi; strategisk miljöbedömning; vidareutveckling; undersökning;

  Sammanfattning : Samtliga nya detaljplaner behöver genomgå en undersökning tidigt i planprocessen för att bedöma om planen tros kunna orsaka en betydande miljöpåverkan och i så fall behöva genomgå en strategisk miljöbedömning. Structor Miljöteknik arbetar med miljöbedömningar av detaljplaner med målsättningen är att väva in miljöanpassningsåtgärder i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt för att bidra till en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Implementing Sustainability for Green Product Development : A Case Study in the Furniture Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LOUISE HAWTHORNE; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainability has become increasingly important to most industries. However, implementing sustainability into the product development process seems to be difficult to comprehend in practise. LÄS MER

 4. 4. Visualization of an Individual Carbon Footprint Mitigation Plan Using Transaction Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; [2021]
  Nyckelord :Information visualization; carbon footprint; carbon calculators; small screens; transaction data.;

  Sammanfattning : Achieving the objectives of the Paris Agreements requires actions being taken on different fronts. This study looked into how to visualize a carbon footprint mitigation plan for individuals. LÄS MER

 5. 5. Digital vägledning : Hur man knuffar schysst…

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jakob Wisborg; Ludvig Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Digitala knuffar; etik; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Människors konsumtion ökar och digital mathandel växer för varje år som går. När människors konsumtion ökar, leder det till negativa konsekvenser för miljön. Valen av livsmedel påverkas hur produkter är presenterade. Digital mathandel har därför möjligheten att vägleda människor mot miljövänliga val genom att knuffa (nudga) dem. LÄS MER