Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Ellen Kastensson; [2019]
  Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER

 3. 3. Förslag på design av digitala knuffar för vägledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Petra Ahlqvist Nilsson; Carolin Svensson Tynkkynen; [2019]
  Nyckelord :digital nudges; heuristics and biases; guidance; sustainability; digitala knuffar; heuristiker och fördomar; vägledning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Allt fler beslut tas i samband med skärmar, bland annat på grund av den ständigt växande e-handeln. När människor tar beslut påverkas de av hur valmiljön är utformad samt av heuristikeroch fördomar, vilka är mentala genvägar. LÄS MER

 4. 4. Högskolestudenters syn på vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Beckman; Hodan Omar; [2018]
  Nyckelord :förväntat utfall; personliga mål; SCCT; upplevd självförmåga; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av vad studenterna på universitetet får ut av vägledningen samt vilka önskemål de har om vägledning. Studien önskar bidra till ökad kunskap om studenters nytta av och syn på vägledning på universitetet då den tidigare forskningen identifierat att få kvalitativa studier utförts på området samt att studenternas utvärdering av vägledningen sällan efterfrågas av forskarna. LÄS MER

 5. 5. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Karin Åhman; [2018]
  Nyckelord :naturintervention; stressrelaterad psykisk ohälsa; rehabilitering; utemiljö; trädgård;

  Sammanfattning : In rehabilitation of stress-related mental illness where nature is used as support, this study examines how professionals engaged in nature interventions describe the activities and what dimensions they perceive as essential for nature interventions to be active. Three people working in Sweden in nature-assisted rehabilition organisations are interviewed about their experiences. LÄS MER