Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. Use of Digital Detailed Development Plans and GIS in New Development Projects

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Joacim Gärds; [2021]
  Nyckelord :digital detailed development plan; digitalisation; physical planning; gis; automatization;

  Sammanfattning : Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är något som myndigheter i Sverige arbetar mycket med. Den långsiktiga målbilden är att skapa ett öppet, obrutet digitalt informationsutbyte genom hela samhällsbyggnadsprocessen för att göra den mer effektiv. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av processverktyg för undersökning av detaljplaners miljöpåverkan : Med fokus på ökad användarvänlighet, automatisering och funktionalitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hampus Vestman; [2021]
  Nyckelord :Automation; checklist; development; environmental adaption; functionality; further development; investigation; iterative process; local planning; processing tool; significant environmental impact; strategy; sustainable development; urban planning; user friendliness; Användarvänlighet; automatisering; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; funktionalitet; hållbar utveckling; iterativ process; miljöanpassning; miljöbedömning; processverktyg; stadsplanering; strategi; strategisk miljöbedömning; vidareutveckling; undersökning;

  Sammanfattning : Samtliga nya detaljplaner behöver genomgå en undersökning tidigt i planprocessen för att bedöma om planen tros kunna orsaka en betydande miljöpåverkan och i så fall behöva genomgå en strategisk miljöbedömning. Structor Miljöteknik arbetar med miljöbedömningar av detaljplaner med målsättningen är att väva in miljöanpassningsåtgärder i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt för att bidra till en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Digital vägledning : Hur man knuffar schysst…

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jakob Wisborg; Ludvig Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Digitala knuffar; etik; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Människors konsumtion ökar och digital mathandel växer för varje år som går. När människors konsumtion ökar, leder det till negativa konsekvenser för miljön. Valen av livsmedel påverkas hur produkter är presenterade. Digital mathandel har därför möjligheten att vägleda människor mot miljövänliga val genom att knuffa (nudga) dem. LÄS MER

 4. 4. Programkalkylens verkliga funktion : Hur Serneke använder kalkyler i tidiga skeden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Hagren; [2020]
  Nyckelord :Byggkalkyler; Ekonomi; Kostnadskalkyl; Byggnadskostnad; Byggprojekt; Kostandsavvikelser; Byggdelar;

  Sammanfattning : Syfte – I kombination med insamlad empiri och med stöd av tidigare teorier inom områden byggprojekt, kalkylering och möjliga avvikelser redovisas konsekvenser med användandet av programkalkylen. Vilket leder till en möjlighet för företaget att utveckla användandet av kalkylen. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER