Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. Programkalkylens verkliga funktion : Hur Serneke använder kalkyler i tidiga skeden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Hagren; [2020]
  Nyckelord :Byggkalkyler; Ekonomi; Kostnadskalkyl; Byggnadskostnad; Byggprojekt; Kostandsavvikelser; Byggdelar;

  Sammanfattning : Syfte – I kombination med insamlad empiri och med stöd av tidigare teorier inom områden byggprojekt, kalkylering och möjliga avvikelser redovisas konsekvenser med användandet av programkalkylen. Vilket leder till en möjlighet för företaget att utveckla användandet av kalkylen. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Ellen Kastensson; [2019]
  Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER

 4. 4. Förslag på design av digitala knuffar för vägledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Petra Ahlqvist Nilsson; Carolin Svensson Tynkkynen; [2019]
  Nyckelord :digital nudges; heuristics and biases; guidance; sustainability; digitala knuffar; heuristiker och fördomar; vägledning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Allt fler beslut tas i samband med skärmar, bland annat på grund av den ständigt växande e-handeln. När människor tar beslut påverkas de av hur valmiljön är utformad samt av heuristikeroch fördomar, vilka är mentala genvägar. LÄS MER

 5. 5. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Karin Åhman; [2018]
  Nyckelord :naturintervention; stressrelaterad psykisk ohälsa; rehabilitering; utemiljö; trädgård;

  Sammanfattning : In rehabilitation of stress-related mental illness where nature is used as support, this study examines how professionals engaged in nature interventions describe the activities and what dimensions they perceive as essential for nature interventions to be active. Three people working in Sweden in nature-assisted rehabilition organisations are interviewed about their experiences. LÄS MER