Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. HÅLLBAR STADSPLANERING. Örebro kommuns strategier för minskad klimatpåverkan

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jennifer Gustavsson; Emma Nolåkers; [2022]
  Nyckelord :implementation ambitions; roadmap 2045; climate neutral; climate impact; climate-smart; community planning; the Örebro model; master plan.; genomförandeambitioner; färdplan 2045; klimatneutral; klimatpåverkan; klimatsmart; samhällsplanering; örebromodellen; översiktsplan.;

  Sammanfattning : En femtedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn och år 2017 röstade riksdagen igenom att Sverige, senast år 2045, ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser. Örebro kommun har tagit fram ett eget styrdokument, Klimatstrategi för Örebro kommun, som beskriver klimatpåverkan, vad kommunen behöver göra samt vilka etappmål och delmål som finns i det geografiska området. LÄS MER

 2. 2. Interaction design for Augmented Reality Head-Up Displays : Developing graphics design and evaluating perceptual and safety aspects for navigation use cases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Hansols; [2022]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; user experience design; Augmented reality head-up displays; visual perception; AR-HUD navigation; automotive industry; user-testing; teknisk design; användarcentrerad design; användarupplevelsedesign; head-up-displayer med förstärkt verklighet; visuell perception; AR-HUD-navigering; fordonsindustri; användartestning;

  Sammanfattning : The interactions with everyday products and technology are often done without being noticed or reflected upon. Interactions driving a vehicle are happening automatically for most people when having experience driving. LÄS MER

 3. 3. Styrning av konsulter i bemanningsbranschen : En flerfallstudie om styrning av arbetsinsatser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Faust; Vanja Blomberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Assessing and evaluation of an organization's internal processes are key elements in facilitating the achievement of organizational goals. One approach related to management of individual performance is performance management, which uses feedback and coaching to clarify individual expectations. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Carl Noyce; [2022]
  Nyckelord :browsing damage; forest owners; mera tall; moose; pine regeneration; Södra;

  Sammanfattning : Since the early 2000s browsing damage to Scots pine (Pinus Sylvestris) in the Götaland region of Sweden has been consistently estimated to be 15% per year, peaking at around 25% between 2009-2016, the highest of any region in the country. The Swedish Forest Agency has set a goal of achieving pine damage levels below 5% on average in the long-term, even if higher levels can be accepted in an individual year. LÄS MER

 5. 5. MonoGenjin : En praktisk undersökning av 2D spelmotors- och spelutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktor Källberg; Tobias Källman Andersson; [2022]
  Nyckelord :Game engine; game development; Research through Design; RtD; autoethnography; collaborative autoethnography; CAE; hednoic-motivation system; HMS; Hedonic-motivation system adoption model; HMSAM; information systems; IS; Spelmotor; spelutveckling; forskning genom design; Research through Design; RtD; autoetnografi; kollaborativ autoetnografi; Collaborative Autoethnography; CAE; hedonic-motivation system; HMS; Hedonic-motivation system adoption model; HMSAM; informationssystem; IS;

  Sammanfattning : Spelindustrin är gigantisk och kontinuerligt växande, där detta inkluderar spelutveckling samt spelande av spel. Detta medför att en betydande mängd akademiker i sina yrkesliv kommer att beröra ämnesområdet spelutveckling. LÄS MER