Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 733 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. Vill du leka? Från olust till livsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Lundh; [2021-09-28]
  Nyckelord :Spelglädje; Hinder; Lösningar; Kreativ energi; Nyckelharpa;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker vi hinder och deras lösningar för att hitta mer spelglädje i liv och konst. Syftet är att inspirera mig och andra till ett lekfullare och gladare liv och undersöker det genom två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla : En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Abdul; Shpetim Emini; [2021]
  Nyckelord :The United Nations Convention on the Rights of the Child; the best interest of the child; residential yard; planner; spatial planning; Malmö.; Barnkonventionen; barnets bästa; bostadsgård; planerare; fysisk planering; Malmö;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. LÄS MER

 3. 3. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. LÄS MER

 4. 4. Playing with the Possible : Co-Producing the Right to the City from the Bottom-Up

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tatiana Bodnar; [2021]
  Nyckelord :co-production; possible city; right to the city; participation; play; commons; Lappis;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore possible alternatives to the current neoliberal development by developing, implementing, and analyzing one possible alternative way of framing participation. Working under the name of Fluke, I have co-developed a research project using participatory action research from the bottom-up that creates a more engaging and inclusive urban co-production process using play and games. LÄS MER

 5. 5. Den stödjande förskolläraren i leken : En kvalitativ studie om förskollärarnas stöd i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Lundell; Johanna Lilja; [2021]
  Nyckelord :lek; stödjande förskollärare; samspel; kommunikation; utveckling och lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på sin roll i att ge barn stöd i leken. Detta är en kvalitativ studie som genomförts med åtta intervjuade verksamma förskollärare på kommunala förskolor i olika kommuner. Datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade videointervjuer. LÄS MER