Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla : En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Abdul; Shpetim Emini; [2021]
  Nyckelord :The United Nations Convention on the Rights of the Child; the best interest of the child; residential yard; planner; spatial planning; Malmö.; Barnkonventionen; barnets bästa; bostadsgård; planerare; fysisk planering; Malmö;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. LÄS MER

 2. 2. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. LÄS MER

 3. 3. Den stödjande förskolläraren i leken : En kvalitativ studie om förskollärarnas stöd i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Lundell; Johanna Lilja; [2021]
  Nyckelord :lek; stödjande förskollärare; samspel; kommunikation; utveckling och lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på sin roll i att ge barn stöd i leken. Detta är en kvalitativ studie som genomförts med åtta intervjuade verksamma förskollärare på kommunala förskolor i olika kommuner. Datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade videointervjuer. LÄS MER

 4. 4. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märta Bergman; [2021]
  Nyckelord :urbana vildlandskap; vilda mellanrum; barn; fri lek; Stockholm; Hagsätra; förtätning; mätbara och omätbara värden;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om städernas obyggda mark och dess betydelse för barns fria lek. Det inkluderar en fördjupning av lek som fenomen och vikten av platser som tillåter interaktion. I arbetets innefattar även ett utforskande i hur dessa platser hotas av ett samhälle med stark tilltro till mätbara värden och fasta kategorier. LÄS MER

 5. 5. Barns fria lek : med fokus på kommunikationens olika uttryckssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Ringdahl Bohlin; Lisa Lundblad; [2021]
  Nyckelord :fria leken i förskolan; barns fria lek och barns kommunikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur barn kommunicerar med varandra i den fria leken. Studiens syfte är undersöka hur förskollärare upplever barns fria lek och hur viktig de anser att kommunikationen är för barns utveckling och lärande. Syftet med undersökningen är också att studera hur barnen kommunicerar med varandra i den fria leken. LÄS MER