Sökning: "transport business"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade orden transport business.

 1. 1. Green hydrogen production in SE4, a business case for large-scale green hydrogen in SE4

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Petter Håkansson; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the greenhouse gas emissions keep on increasing the need for solutions to help reduce emissions across all sectors has never been greater. The European Union has pointed out green hydrogen as a step in increasing the sustainability of the energy sector in Europe. LÄS MER

 2. 2. Cooperation In Fragmentation: Factors Influencing the Willingness of Firms to Cooperate in Fragmented Industries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Constantin Grosse; Johannes Friederich Justus; [2022]
  Nyckelord :Fragmentation; Cooperation; Mobility Industry; Industry Change; Consolidation; Business and Economics;

  Sammanfattning : In any given industry, fragmentation, namely the state of a disintegrated landscape of market participants’ offerings, can have detrimental effects on firms and customers in the likes of inefficiencies or inconvenient offerings, respectively. Despite recent first steps towards consolidation of offerings through, for example, platform ecosystems, the German mobility industry is still largely fragmented. LÄS MER

 3. 3. Supply chain integration and the end- customers’ relationships: : The case of a Scandinavian International Service Provider

  Master-uppsats, Jönköping University

  Författare :Anabela Milakovic; Hadi Al Homsi; [2022]
  Nyckelord :Supply Chain Integrations; End-Customer Relationships; Performance; Maritime Transportation; Logistics and Distribution;

  Sammanfattning : Background: In recent times, the maritime shipping industry has been facing several challenges due to higher shipping costs caused by delayed deliveries and underperformance damaging the relationship between operating companies and end-customers. Researchers have shown the potential usefulness of an integrated supply chain system as it helps improve business results and end-customer relationships. LÄS MER

 4. 4. Digital Transformation : Prerequsitites for a digital business model

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Erik Andersson Nissar; [2022]
  Nyckelord :Digital Business Models; Value Proposition; Business Models; Stakeholder Management; Digital Transformation; Business Processes;

  Sammanfattning : This research paper investigates the need from two different stakeholders, in the purpose to formulate prerequisites for a digital business model that are in line with a digital transformation strategy. The paper contains qualitative and quantitative research methods to gather data. LÄS MER

 5. 5. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Suopanki; [2022]
  Nyckelord :tillskottsutfodring; Rangifer tarandus; slakteri; metabolism; rutiner; utmaningar;

  Sammanfattning : Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. LÄS MER