Sökning: "transport business"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade orden transport business.

 1. 1. Backshore Once Offshored Manufacturing? : Exploring Sustainability as a Driver for Backshoring Decisions in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Valeria Bracamonte Nuñez; [2022]
  Nyckelord :offshoring; backshoring; sustainability; environmental system analysis tools; environmental decision making; Swedish automotive industry and global steel industry;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted for Hanza Holding AB which is a global company with production facilities grouped into local clusters in proximity to its clients. The company has experienced an increased demand from companies seeking to relocate their production back to their home countries to be closer to their end markets. LÄS MER

 2. 2. Electrification of Last-Mile Transport : A Study of Charging Infrastructure and Collaborative Business Model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Elin Johansson; Marcus Rostmark; [2022]
  Nyckelord :Electrification; electric vehicles; last-mile; charging infrastructure; risk analysis; collaborative business models; Elektrifiering; elfordon; sista milen; laddinfrastruktur; riskanalys; kollaborativ affärsmodell;

  Sammanfattning : Electrification of the transport sector is an important step in reducing the global greenhouse gas (GHG) emissions. Compared to traditional internal combustion engine vehicles (ICEVs), electric vehicles (EVs) produce no tail-pipe emissions and could be coupled with responsible energy production from renewable energy sources to reduce coupled emissions of their operation. LÄS MER

 3. 3. Företagsvärderingars betydelse och övertygelse : En visuell retorisk analys av H&M och Volvo Groups kommunikation gällande företagsvärderingar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anni Hjärpe; Oda Skaate; [2022]
  Nyckelord :H M; Volvo Group; visual method; rhetoric; semiotic; sustainability; values; business culture; CSR; H M; Volvo Group; visuell metod; semiotik; hållbarhet; värderingar; retorik; företagskultur; CSR;

  Sammanfattning : Studien analyserar H&M och Volvo Groups kommunikation gällande företagsvärderingar. Företagen verkar inom textilindustrin respektive transport- och fordonsindustrin och har genom åren fått kritik för sin negativa påverkan på hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Leijonhufvud; [2022]
  Nyckelord :primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Sammanfattning : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 5. 5. The Role of Life Cycle Costing in the Servitization Process of Manufacturing Businesses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felix Erik Hagemann; [2021-07-08]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Life-Cycle Costing; Business model; Manufacturing;

  Sammanfattning : Aim: This study investigates the role of life cycle costing the process of servitizing the value proposition of manufacturing businesses. The aim is to increase the understanding of potential utility of life cycle costing in the servitization process of manufacturing businesses. LÄS MER