Sökning: "master´s thesis"

Visar resultat 1 - 5 av 1871 uppsatser innehållade orden master´s thesis.

 1. 1. Barns rätt till delaktighet– viktigt på riktigt? : Professionellas beskrivningar av barns förutsättningar för delaktighet i serviceinsatser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet: serviceinsatser: familjestöd: gräsrotsbyråkrati: barndomssociologi;

  Sammanfattning : The child protective services in Sweden contains two central parts, child protection and family support/ services. In the proposal for a new Social Service Act the family support is expanded to easier provide support for parents and children without assessments. LÄS MER

 2. 2. Sustainability of Construction and Demolition Waste : A Closed-loop Supply Chain for Flat Glass

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Thor Lobekk Dahl; Yichang Lu; Sidney Carina Thill; [2021]
  Nyckelord :Closed-loop Supply Chain; Circular Economy; Flat Glass; Construction and Demolition Waste; Secondary Material; Costs;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis’ purpose is to identify a CLSC model of flat glass, including actors,waste sources, and what can be done with recycled flat glass. In addition, this researchaims to propose a cost structure of a flat glass CLSC. LÄS MER

 3. 3. Coliving - svenska bostadsmarknadens nya trend : en analys av befintliga coliving-projekt i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ofelia Cedervall; Tove Wränghede; [2021]
  Nyckelord :Coliving; lease; collective housing; building regulations; demand; Coliving; hyreskontrakt; kollektivt boende; byggregler; efterfrågan;

  Sammanfattning : De senaste tio åren har konceptet coliving etablerats på den svenska bostadsmarknaden. På grund av bostadsbristen i storstadsregionerna i Sverige har behovet av nya innovativa boendeformer varit av betydelse. Detta gäller främst unga vuxna i Sverige mellan 20–35 år. LÄS MER

 4. 4. ADDITIVE MANUFACTURING FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY : Innovative Design for an Ankle Foot Orthosis

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Theresa Hoai-Thuong Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Ankle Foot Orthosis; Orthotics; Assistive Technology; 3D Printing; 3D Scanning; Additive Manufacturing; Self-Expression; Personalization; Customization; Human Rights;

  Sammanfattning : The following report presents a Master thesis project about a re-design of an ankle foot orthosis using additive manufacturing as the production method, conducted by a student in Spring 2020 as part of the Master’s programme Industrial Design at Jönköping University’s School of Engineering. Ankle foot orthoses are the most prescribed lower extremity orthoses worldwide and are worn in a visually obtrusive way making patients feel stigmatized for their disability. LÄS MER

 5. 5. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
  Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER