Sökning: "betydelsen av samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden betydelsen av samarbete.

 1. 1. Lärares lärande i förbättringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Edman; [2019]
  Nyckelord :analytisk intervju; beprövad erfarenhet; erkännande; förbättringsarbete; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; kontinuitet; narrativ intervju; praktikgemenskap; profession; samspel; skolutveckling; språkutveckling; utvecklingsarbete; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie av förbättringsarbete på en gymnasieskola, exemplifierat av ett språkutvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med texten är att tolka och förstå lärarnas lärande inom utvecklingsprojektet. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården – utifrån distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ayse Kaya; Anemone Nordin; [2019]
  Nyckelord :patientsäkerhet; distriktssköterska; sjuksköterska; hemsjukvård; vårdskada; patientperspektiv; samarbete; kompetens;

  Sammanfattning : Mer än var tredje patient som vårdas i hemmet drabbas någon gång av en vårdskada. Det kan handla om fall, undernäring, trycksår, läkemedelsavvikelser eller vårdrelaterade infektioner. Vården i den kommunala hemsjukvården utvecklas successivt till att bli allt mer avancerad. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av läsförståelse : En kvalitativ undersökning av några lärares förutsättningar och inställningar till bedömning av läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; Frida Billerud; [2019]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; läsförståelse; reliabilitet; summativ bedömning; validitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på om några lärare anser att bedömning av läsförståelse har betydelse för elevers läsförståelseutveckling, samt belysa hur lärarna ser på sina förutsättningar att bedöma läsförståelse. Lärarnas tankar om ämnet exponeras genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Handlingsplan eller inte? - en studie om pedagogernas syn på sitt arbete med särskilt begåvade elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Jönsson; Caroline Möller; [2019]
  Nyckelord :Handlingsplan; kommunikation; Ledning; Samarbete; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Genom denna studie önskar vi att fler yrkesverksamma på skolor ökar sin kompetens inom området, för att kunna upptäcka, förstå, acceptera och utmana dessa elever. Studien kan även synliggöra en eventuell betydelse av en specifik handlingsplan inom området och förhoppningsvis även bidra till en ökad medvetenhet om skolorganisationens roll i denna fråga. LÄS MER

 5. 5. Hantering av födoämnesallergier i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Glännman; Hanan Selim; Sandra Shamoun; [2018-08-16]
  Nyckelord :allergier; förskolebarn; säkerhet; fallstudie; barnomsorgen;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 54 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2018.... LÄS MER