Sökning: "betydelsen av samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden betydelsen av samarbete.

 1. 1. Utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adis Gibanica; Daniella Issa; [2023-10-19]
  Nyckelord :Skolskog; utomhuspedagogik; skogen; utveckling; lärande; hinder; möjligheter; fritidshem;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker lärares beskrivning av utomhuspedagogik i skolskogen i fritidshemmet. Vad som möjliggör och hindrar användningen av skolskogen i fritidshemmet samt förutsättningarnas påverkan. Vår studie har det sociokulturella perspektivet och pragmatismen som teoretisk grund. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans kunskap av att tidigt identifiera sepsis inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Andin; Marie Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Sepsis; vårdvetenskap; litteraturöversikt; sjuksköterska; omvårdnad; kunskap; identifiera; diagnos.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en allvarlig sjukdom som snabbt kan bli livshotande. Symtom på sepsis är ofta diffusa och svåra att identifiera och underliggande infektioner är en vanlig orsak till insjuknande. LÄS MER

 3. 3. Analysing the effects of 24/7 Carbon-free Energy procurement strategies on the electricity system : Case Study of commercial and industrial sector in the Netherlands

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NINA JABŁOŃSKA; [2023]
  Nyckelord :24 7 Carbon-free Energy; carbon accounting; corporate electricity procurement; Energy Attribute Certificates; hourly matching; the Netherlands.; 24 7 kolfri energi; koldioxidredovisning; företagens elupphandling; energiattributcertifikat; timmatchning; Nederländerna.;

  Sammanfattning : Considering the growing importance of the electricity sector in the worldwide decarbonisation efforts, as well as large volumes of energy consumed by the commercial and industrial (C&I) sector, corporate power procurement is found to be a significant contributor to building a net zero economy. Within this topic, hourly matching of carbon-free electricity supply with demand, or 24/7 Carbon-free Energy (24/7 CFE), is identified as a next-generation power procurement framework, with growing interest from a wide range of stakeholders in the energy sector and benefits backed by robust research evidence. LÄS MER

 4. 4. Lässtrategier som verktyg för läsförståelse : Reading strategies as a tool for reading comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Samia Ben Monsor; Karolina Spjut; [2023]
  Nyckelord :Läsförståelse; lässtrategier; lärares kompetens; motivation.;

  Sammanfattning : Kunskapsmätningar visar på att elevers förmåga till läsförståelse blir allt sämre. Det är en kunskap som är betydelsefull ur flera perspektiv och Skolverket har under de senaste åren arbetat med Läslyftet för att åstadkomma en förändring. LÄS MER

 5. 5. Motivation i projekt : En kvalitativ studie om betydelsen av motivation inomprojektarbete och projektledares arbetssätt att motivera

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ali Safari Nasab; [2023]
  Nyckelord :Motivation; Collaboration; Project manager; Project management; Leadership; Herzberg s two-factor theory; Deci and Ryan; Self Determination Theory; Motivation; Samarbete; Projektledare; Projektledning; Ledarskap; Herzbergs tvåfaktorsteori; Deci and Ryan; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Inledning: Motivation är en nyckelfaktor för att uppnå ett lyckat slutresultat i projekt. Motiverade medarbetare är viktiga inom alla arbetsplatser. Att ha motiverade projektteam är därför avgörande för driva projektet framåt. LÄS MER