Sökning: "betydelsen av samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden betydelsen av samarbete.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Dellgren; Louise Olsson- Öhrn; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative care; home health care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. LÄS MER

 2. 2. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bonevik; [2022]
  Nyckelord :Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Sammanfattning : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av hot och våld i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Uhr; Viktor Mathiasson; [2022]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterskor; erfarenheter; hot- och våld; arbetsplatsvåld; patienter; prehospital akutsjukvård; ambulanssjukvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld har ökat i samhället och är idag ett stort och växande problem. Hot- och våldssituationer ökar även mot blåljuspersonal vilket har föranlett en ny lag mot blåljussabotage. LÄS MER

 4. 4. Lärarens syn på kooperativt lärande i matematikundervisningen : Betydelsen av interaktion och samarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Pernilla Magnusson; Erica Törngren; [2022]
  Nyckelord :inkludering; kooperativt lärande; matematik; måluppfyllelse; samarbete;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om kooperativt lärande kan leda till inkludering och ökad måluppfyllelse främst inom matematiken. Lärarna som deltagit i studien är verksamma lärare i årskurs F-6. Semistrukturerade intervjuer i kombination med enkäter användes på en skola. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av en trygg inskolning i förskolan - ur ett pedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Belkeze Halimi; [2022]
  Nyckelord :Inskolning; anknytning; anknytningsteori; inskolningsmodeller; inskolningsmetod; nyanlända barn; föräldraaktiv inskolning; traditionell inskolning; språk; kommunikation; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna studie handlar om att undersöka hur förskollärare resonerar kring olika inskolningsmodeller och hur de på bästa möjliga sätt jobbar för att bidra samt främja till en trygg inskolning för alla barn i samhället. Även för de barn som är nyanlända eller som är flerspråkiga och som har en mångkulturell bakgrund. LÄS MER