Sökning: "utomhuspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 807 uppsatser innehållade ordet utomhuspedagogik.

 1. 1. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 2. 2. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Lärande i biologi genom samverkan : Hur externa aktörer kan bidra till mellanstadieelevers kunskapsutveckling i biologiämnet genom utomhuspedagogiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Petter Viborgh; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; externa aktörer; biologi; lärande; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogiska aktiviteter är något som kan komplettera elevers lärande, inte minst i biologiundervisning. I Sverige såväl som andra länder finns olika externa aktörer som i samverkan med skolor bedriver undervisning genom utomhuspedagogiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :My Rosberg; [2021]
  Nyckelord :Kunskapsbank; lärandeprocess; pedagoger; rörelse; utomhusmiljö utomhusvistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete i fördjupningsämnet är skrivet inom ramen för utomhuspedagogik. I arbetet betonas värdet av att arbeta med grundskoleelever i en utomhusmiljö. Arbetet är grundat på systematiska undersökningar i olika databaser och urvalet är gjort efter avgränsningar och intresse. LÄS MER

 5. 5. Utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena i grundskolan : attityder, kunskapsbildning, och välmående.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Per Eliasson; Hannah Åman-Blixt; [2021]
  Nyckelord :Attityder; NO; Skolresultat; Utomhuspedagogik; Utomhusundervisning; Välmående;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att få ett perspektiv på vad forskningen anser om utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena för lågstadieelever. Översikten utgår från frågeställningar som berör tre aspekter av utomhusundervisning. LÄS MER