Sökning: "utomhuspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade ordet utomhuspedagogik.

 1. 1. Utomhuspedagogik – varför eller varför inte?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jasmine Axmalm; Sophie Broström; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; fritidshem; platsupplevelse; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur arbetet med utomhuspedagogik ser ut i svenska fritidshem och vilka förutsättningar som krävs för att kunna arbeta med det. Vi har formulerat tre olika frågeställningar utifrån syftet. Frågeställningarna har vi sedan utgått från när vi genomfört studien. LÄS MER

 2. 2. Det är inne att vara ute - Om utomhuspedagogik på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annie Bäck; Linn Verdin; [2023-10-26]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; fritidshem; rörelse; motivation; lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Intresset för att vistas ute i skog och mark har de senaste åren ökat i befolkningen men vi upplever att det i många fritidshem är svårt att fånga elevernas intresse och motivera dem till utevistelse. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att genomföra en studie med syftet att undersöka fritidslärares uppfattningar och praktiserande av utomhuspedagogik samt jämföra hur verksamheten bedrivs i två fritidshem med olika profiler, en traditionell profil och en utomhusprofil. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Bäck; Annie Olsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; utomhuspedagogik; rörelse; hälsa; lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenografisk studie som behandlar förskollärares olika uppfattningar om ämnet utomhuspedagogik. Syftet med vår studie var undersöka utomhuspedagogikens plats och påverkan i förskolan samt vilka förutsättningar som behövs. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Niklas Johansson; Lena Kopp Ringnér; [2023-10-19]
  Nyckelord :Didaktik; utomhuspedagogik; ramfaktor; fritidshem; närmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad lärare i fritidshem/fritidspedagoger har för förhållningssätt till och kunskaper om utomhuspedagogik. Vi ville skapa oss förståelse för vilka faktorer som påverkar lärarna till att undervisa utomhus samt hur de väljer plats i relation till undervisningens syfte. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adis Gibanica; Daniella Issa; [2023-10-19]
  Nyckelord :Skolskog; utomhuspedagogik; skogen; utveckling; lärande; hinder; möjligheter; fritidshem;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker lärares beskrivning av utomhuspedagogik i skolskogen i fritidshemmet. Vad som möjliggör och hindrar användningen av skolskogen i fritidshemmet samt förutsättningarnas påverkan. Vår studie har det sociokulturella perspektivet och pragmatismen som teoretisk grund. LÄS MER