Sökning: "logic"

Visar resultat 1 - 5 av 1700 uppsatser innehållade ordet logic.

 1. 1. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av löskoppling från formella organisationsstrukturer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Nyberg; Måns Holmberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker på vilka sätt löskoppling sker från den formella organisationsstrukturen hos småföretag, samt om småföretagens verksamhet fungerar trots eller på grund av löskoppling. Detta görs genom en kvalitativ undersökning, bestående av totalt 15 semistrukturerade intervjuer på två småföretag. LÄS MER

 3. 3. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 4. 4. Language Theoretic Properties of Graph Extension Languages : An Investigation of Graph Extension Grammars with Context Matching and Logic

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yannick Stade; [2022]
  Nyckelord :graph language; formal language; theoretical computer science;

  Sammanfattning : Graph extension grammars provide a way to define graph languages. They consist of a regular tree grammar and an algebra. The regular tree grammar generates trees, so-called derivation trees. Those are evaluated by the algebra into a set of graphs. LÄS MER

 5. 5. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER