Sökning: "logic"

Visar resultat 1 - 5 av 1868 uppsatser innehållade ordet logic.

 1. 1. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 2. 2. Investigating Marketing Effects of Ancient Storytelling Techniques: Could Ancient Storytelling Techniques in Marketing Communications Be the Holy Grail of Marketing Needed in These Times of Failure?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :John Örman; Arvid Özcan-Arvidsson; [2023]
  Nyckelord :Marketing Communications; Psychology in Marketing; Storytelling in Marketing; Building a StoryBrand; Donald Miller;

  Sammanfattning : The landscape of marketing is growing in competitiveness (Digital ad spend worldwide 2026. 2022), and marketers are consequently compelled to explore new ways to stand out and make their voices heard. LÄS MER

 3. 3. Commissioning of ITER heat rejection system for low load

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Elizaveta Yakovleva; [2023]
  Nyckelord :commissioning; ITER; fusion; control logic; cooling system; I C;

  Sammanfattning : This project has commissioned the control logic of the Heat Rejection System (HRS) at ITER, the international fusion project. The HRS is a large system, including 10 cooling towers, 13 pumps, and pipes large enough for a water flow of several thousand kg/s. All of this will becontrolled with automatic control logic. LÄS MER

 4. 4. Ny på distans : Kontorsarbetares upplevelser av den digitala kommunikationens betydelse under organisationsinträdet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilhelmina Leopoldson Fallkvist; [2023]
  Nyckelord :Organizational entry; Digital communication; Social presence; Sensemaking; Covid-19; Organisationsinträde; Digital kommunikation; Social närvaro; Meningsskapande; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera socialiseringsprocessens andra fas, organisationsinträdet, inom offentliga organisationer under Covid-19 pandemins tid av rekommenderat distansarbete. Detta görs med ett kommunikativt, digitalt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Regeringspresskonferensernas uppgång i Sverige 1993–2019

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bahhar Mohammadi Norén; [2023]
  Nyckelord :regeringspresskonferens; koalitionsteori; Sagarzazu och Klüver; medielogik; politiks logik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study exams the governmental press conferences between 1993 and 2019. It aims to understand the fluctuations and increase of press conferences over the whole period as well as during term of office and discusses possible explanations for these changes. LÄS MER